(19.20 hodin)

(pokračuje Brožík)

Budeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 596, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zaregistroval jsem ještě přihlášku pana poslance Peška - nehodlá vystoupit. Omlouvám se, ale v rámci přednášení závěrečného usnesení nebudu reagovat na přihlášky. Je tady návrh na odhlášení. Já vás všechny odhlašuji a žádám vás o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Neklid v jednacím sále.) Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 310 z přítomných 178 poslanců pro 99, proti 77. Návrh byl přijat. (Potlesk.) Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předkladateli, děkuji zpravodajce paní poslankyni Machaté, končím projednávání - pardon, nekončím projednávání, bude pokračovat ještě doprovodné usnesení.

 

Poslankyně Marie Machatá: Takže pokud mohu, já bych si ještě jednou dovolila ocitovat toto usnesení, aby bylo jasné, o čem hlasujeme:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu nejpozději k 31. prosinci 2000 předložit Poslanecké sněmovně návrh zákon, který by umožnil zpřístupnění celých svazků složek SNB, VB, StB a SNV vedených o občanech ve státních a hospodářských subjektech v období od 1. 1. 1946 do 31. 12. 1990.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je nám všem zřejmé, o čem budeme hlasovat?

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 311 z přítomných 177 poslanců pro 46, proti 73. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Ještě jednou děkuji navrhovateli i paní zpravodajce a teď definitivně končím projednávání bodu 71.

 

Dalším bodem je

 

72.
Návrh poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb.,
o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí
obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky
a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 597/ - třetí čtení

 

Pan navrhovatel pan Václav Krása i paní zpravodajka jsou připraveni u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 597/3.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se pana poslance, zda chce závěrečné slovo. Je tomu tak, pan poslanec Václav Krása.

 

Poslanec Václav Krása: Jenom velmi krátce se vyjádřím k pozměňovacím návrhům, které máte uvedeny v tisku 597/3. Souhlasím s pozměňovacím návrhem ústavně právního výboru, který máte uveden pod písm. A, protože je logický. Výrazně nesouhlasím s pozměňovacím návrhem pana poslance Vojtěcha Filipa, protože ten chce ukončit platnost tohoto zákona. Nedoporučuji také přijetí doprovodného usnesení, protože je zmatečné.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Marie Machatá: Já se vzdávám svého závěrečného slova.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Všechny bych poprosil ještě o několik málo minut klidu. Přistoupíme tedy k hlasování o pozměňujících návrzích opět ve stejném pořadí, jak asi zaznělo v předcházejícím bodě. Je to jednoduché, nebudeme schvalovat proceduru. Nejprve budeme hlasovat o návrhu A, potom o návrhu B.

 

Poslankyně Marie Machatá: Dobře, můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacím návrhu, v tomto případě opět pod A se skrývá pozměňovací návrh ústavně právního výboru.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 312 z přítomných 179 poslanců pro 170, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Marie Machatá: Další je písmeno B a to je poslanecký návrh pana poslance Vojtěcha Filipa.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 313 z přítomných 179 poslanců pro 77, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o celém návrhu zákona, protože jiné pozměňovací návrhy nejsou. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Krásy, Josefa Janečka, Augustina Bubníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 597, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 314 z přítomných 178 poslanců pro 99, proti 74. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu doprovodného usnesení.

 

Poslankyně Marie Machatá: Domnívám se, že jej citovat již nemusím.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to identické usnesení, o kterém jsme hlasovali i v předchozím bodu.

 

Proto zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 315 z přítomných 177 poslanců pro 51, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Děkuji navrhovateli panu Krásovi i paní zpravodajce Marii Machaté.

 

O slovo se hlásí předseda poslanecké klubu ČSSD Zdeněk Škromach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP