(10.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

Na druhém místě se umístil Most.

 

Zahájil jsem hlasování o Mostu. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 208 z přítomných 183 hlasovalo 80 pro, 63 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Na třetím místě s 68 hlasy se umístila Jihlava.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro Jihlavu, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Pan poslanec Kováčik si jistě všiml, že i já jsem byl pro tento návrh. (Smích v sále.)

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 209 z přítomných 183 poslanců 93 bylo pro, 54 proti. Návrh byl přijat.

 

Hlásí se pan ministr Schling.

 

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling: Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za výsledek tohoto hlasování. Myslím, že zdravý rozum zvítězil (smích a potlesk v sále). Je správné, když ten úřad bude umístěn zhruba uprostřed republiky. Samozřejmě že výsledek tohoto hlasování, resp. záznam z hlasování bude pro mne velmi důležitým vodítkem při mnoha dalších jednáních. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane ministře, já vás musím upozornit, že jste byl pouze jeden z devadesáti tří hlasujících. Proto vás prosím, abyste si nepřisvojoval zásluhu na tomto výsledku. (Smích.)

Prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Máme tuto anabázi za sebou. Sídlo je v Jihlavě, podle usnesení pod písm. F.

Dále máme k hlasování písm. I2 , což je termín platnosti zákona.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, než dám hlasovat - zapomněl jsem, nebo jsme ještě nehlasovali o E1, E3 atd.? K tomu se ještě dostaneme, nebo ne?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Co se týče dalších bodů E, které jsem předtím nejmenoval, jsou nehlasovatelné, protože jsou v kolizi s hospodářským výborem. Možná, že jsem to neřekl.

 

Předseda PSP Václav Klaus: To jste neřekl, podle mého názoru. Dobře.

Budeme hlasovat o bodu I2, tj. o účinnosti zákona. Stanovisko?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 210 z přítomných 184 poslanců 158 hlasovalo pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Zbývá hlasovat o legislativně technických návrzích, které jsou uvedeny pod písm. K, plus ten jeden načtený, který jsem učinil dnes.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Můžeme hlasovat K - všechny dohromady, i ten legislativně úpravný, uvedený na začátku. Nikdo nenamítá. Táži se na stanovisko?

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Souhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 184 poslanců 179 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dle mého názoru jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy včetně legislativně technických. Domnívám se, že nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Přistoupíme tedy k hlasování o návrhu jako celku. Pan poslanec Grůza má námitku?

 

Poslanec Jan Grůza: Prosím pana zpravodaje, aby u pozměňovacích návrhů E konstatoval, které byly přijaty a které nebyly přijaty. Pro některé jsme nehlasovali a nezaznělo zde, zda jsou v rozporu, a tím pádem nehlasovatelné.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Zrekapituluji to, aby bylo jasné, které jsme přijali a které ne. Přijali jsme E16, E17 - ty patřily k hospodářskému výboru, potom jsme přijali blok E2, 6, 10, 13, 14 - to byly společné záležitosti provázané mezi sebou. Další jsme již nepřijali. E12 jsme prohlásili za nehlasovatelný z důvodů legislativně technické vady. Ostatní, jak jsem řekl, jsou nehlasovatelné z důvodů přijetí hospodářského výboru. Snad to takto stačí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, přistoupíme k hlasování o návrhu celého zákona. Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), podle sněmovního tisku 535, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 185 poslanců bylo 144 pro, 21 proti. Návrh byl přijat. Konstatuji, že sněmovna vyslovila souhlas s tímto návrhem.

 

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

Přicházíme k bodu 54.

Hlásí se pan ministr. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si vám poděkovat za vyslovení souhlasu s tímto, jak se zdálo na první pohled, kontroverzním návrhem. Nakonec díky spolupráci s hospodářským výborem a s jednotlivými poslanci se podařilo najít kvalitní a konsensuální návrh. Ještě jednou vám děkuji za odsouhlasení tohoto návrhu zákona. Děkuji. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Prosím, abychom přešli k dalšímu bodu, tj. k bodu 54 našeho schváleného programu -

 

54.
Vládní návrh zákona o hospodaření energií a o změně zákona
o Státním fondu životního prostředí ČR (zákon o hospodaření energií)
/sněmovní tisk 494/ - třetí čtení

 

Znovu prosím stejnou dvojici zpravodaje a ministra. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 494/5.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan ministr Kužvart.

 

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jako spolupředkladatel tohoto zákona pochopitelně podporuji předloženou vládní variantu, tak jak je obsažena ve sněmovním tisku.

Ve svém krátkém vystoupení bych chtěl zdůraznit jeden základní moment, totiž princip tzv. zeleného haléře. Vítám, vážená sněmovno, že hospodářský výbor sněmovny podpořil ke schválení tento princip na svém jednání dne 6. září.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP