(10.30 hodin)

Předseda PSP Václav Klaus: Vidím, že největší teoretik hlasování - pan poslanec Vymětal Karel…

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji, pane předsedo. Tak se vůbec necítím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale já vás tak hodnotím. (Veselost. Potlesk.)

 

Poslanec Karel Vymětal: Díky, ale myslím si, že by bylo lepší o námitce hlasovat než vést dlouhosáhlé debaty.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já vyhovím tomu, kdo si myslí, že se má hlasovat. Dovolte, abych dal hlasovat o bodech 2 až 5. Stanovisko? (Projevy nesouhlasu. Hlasy: O námitce.) Promiňte, hlasujeme o námitce pana poslance Kořistky. Mohlo se to brát i jinak.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto námitku, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 199 z přítomných 183 poslanců 51 hlasovalo pro, 100 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Přesuneme se tudíž do bloku E. Tam bych navrhoval, abychom E2, 6, 10, 13 a 14 hlasovali společně, protože to je tak i přečteno panem navrhovatelem.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Souhlasí pan navrhovatel? (Souhlas.) Stanoviska?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Souhlas.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Neutrální, mírně pozitivní.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 200 - jubilejním hlasování - z přítomných 183 poslanců 107 pro, 67 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pak máme další body - E4, 5, 11 a 15. Domnívám se, že by se mohly zase hlasovat společně, řeší to jednu problematiku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pan navrhovatel? Vidím, že kývá. Stanoviska?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Nesouhlasné.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Neutrální.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 201 z přítomných 183 poslanců 88 pro, 75 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Bod E12 má dle legislativy takové nedostatky, že by neměl být hlasován. Není námitek. Děkuji.

Tím se dostaneme k bodům F, H, I1a), b) a j). Protože se tato záležitost týká sídla Energetického regulačního úřadu, myslím si, že bychom měli nejprve hlasovat orientačně o názvech měst a poté o tom, co získá největší počet hlasů, hlasovat jako o sídle regulačního úřadu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Rozumím tomu dobře, že to je Jihlava, Olomouc, Ostrava - tři varianty.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Pět - Praha a Most.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Teď nevím… (Nepřehledná diskuse v sále.) Dobře. Dávám orientačně hlasovat. Já to zjednoduším. (Nepřehledná diskuse v sále.) Nerozumím. Další expert.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Expert neexpert, já vám to chci ulehčit. Já si myslím, že k orientačnímu hlasování není naprosto žádný důvod. Tak jak byly návrhy podány, budeme o nich postupně hlasovat, to není lišení se podle množství nebo počtu.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já myslím, že to má určitý smysl. Pokud každý z nás má svou představu, tak je možné, abychom tak klidně hlasovali. Ale protože chceme, aby něco bylo schváleno, tak myslím, že orientační hlasování by bylo racionální. (Reakce na poznámky ze sálu.) Ano, já rozhoduji, že dáme orientační hlasování.

Zahájil jsem pětici orientačních hlasování.

 

Nejdříve o návrhu - já to budu zjednodušovat, budu říkat jenom ta místa - Jihlava. Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro?

Konstatuji, že v tomto orientačním hlasování (pořadové číslo 202) bylo získáno 68 hlasů.

 

Jako druhé hlasování je o Olomouci. Zahájil jsem hlasování.

Konstatuji, že v tomto hlasování (pořadové číslo 203) Olomouc získala 56 hlasů.

 

Soustřeďme se. Zahájil jsem hlasování (pořadové číslo 204) o Praze.

Praha získala v této chvíli 65 hlasů, o tři hlasy méně než Jihlava.

 

Most. Zahájil jsem hlasování o Mostu.

Konstatuji, že v hlasování 205 Most získal 78 hlasů.

 

Poslední - Ostrava. Zahájil jsem hlasování (pořadové číslo 206).

Ostrava získala 84 hlasů.

 

Prosím, abychom se pustili do ostrého hlasování. Dáme hlasovat o návrhu poslance Františka Chobota, že sídlem Energetického regulačního ústavu je město Ostrava. Prosím, pan poslanec Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedo, vážená sněmovno já se omlouvám, že vás chviličku zdržím. Prosím, aby při hlasování o bodu F, návrhu pana poslance Schlinga, že sídlo Energetického regulačního úřadu je Jihlava, bylo ve stenozáznamu opraveno, že jsem hlasoval pro. Ve sjetině je uvedeno, že jsem nehlasoval. Děkuji. (Ohlas v sále.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já doufám, že vaši voliči to vyslyší. (Veselost.) Dám hlasovat o návrhu na sídlo Energetického regulačního úřadu Ostrava.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování číslo 207 z přítomných 183 poslanců 77 pro, 69 proti. Návrh nebyl přijat.

 

O 7 poslanců hlasovalo méně než v předcházejícím hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP