(10.20 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 188 z přítomných 179 33 pro, 139 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Ano, pane zpravodaji, další hlasování.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Druhé hlasování bude o návrhu E16.

 

Předseda PSP Václav Klaus: E16. Stanoviska? Neutrální (ministr), mírně pozitivní (zpravodaj).

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování 189 z přítomných 180 poslanců 173 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Další hlasování by bylo o bodu E17.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanoviska? Neutrální a mírně pozitivní.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 190 z přítomných 181 poslanců 174 pro, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Tím máme první blok za sebou a upravili jsme usnesení hospodářského výboru a nyní bych nechal hlasovat o usnesení hospodářského výboru jako celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Což je, rozumím tomu, bod A jako celek? Ano? Stanovisko pana ministra velmi pozitivní, stanovisko pana zpravodaje - doporučuji. To znamená, prvních dvacet stránek tohoto podkladu.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 182 poslanců 175 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Prosím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Tím se dostáváme do třetího bloku, kde nám zůstaly pouze ty návrhy poslanců, které přednesli ve druhém čtení a nebyly nebo nejsou v kolizi s hospodářským výborem, usnesením hospodářského výboru. Takže já budu brát jeden po druhém. Poprosím, aby každý sledoval svůj text a v závěru, kdybych se náhodou přehlédl, tak aby mě na to když tak upozornil.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Začali bychom tím, že první by bylo B2, které je hlasovatelné.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanoviska. Neutrální, pozitivní.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 183 poslanců 97 pro, 78 proti. Návrh byl přijat.

 

Další.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Další, který je hlasovatelný a není v kolizi s usnesením hospodářského výboru, je B7.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Stanovisko? Negativní, pozitivní.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 193 z přítomných 183 poslanců 88 pro, 93 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Další dva návrhy, jsou nehlasovatelné - B6 a B11, protože byly v kolizi s hospodářským výborem. Ostatní byly staženy. Dostáváme se do bloku C. C1.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Stanovisko? Souhlas, Souhlas.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 194 z přítomných 183 poslanců 176 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dalším je návrh C2.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Souhlasím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Také souhlasím.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 195 z přítomných 183 poslanců 177 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dalším návrhem je C3.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Nesouhlasím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Také nesouhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 196 z přítomných 183 22 pro, 147 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Dalším návrhem je C4.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Nesouhlasím.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Také nesouhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 197 z přítomných 183 poslanců 17 pro, 156 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: A posledním návrhem ze skupiny C je C5.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ten už jsme hlasovali - C5.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: C6 se hlasovalo. Opravdu C6 se hlasovalo jako první.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr: Vyjadřuji nesouhlas.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Také nesouhlas.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 198 z přítomných 183 38 pro, 140 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Nyní co se týče pozměňovacích návrhů D. Dle mého názoru D1 je nehlasovatelný, protože byl přijat návrh hospodářského výboru v časování otevírání trhu, a co se týče D2 - 5, jsem přesvědčen o tom, že je to návrh, který by měl být homogenní, protože se odkazuje na záležitost povinného výkupu a i v hospodářském výboru je tato záležitost řešena, a tudíž dle mého názoru je také tento blok nehlasovatelný.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dívám se na pana navrhovatele pana poslance Kořistku.

 

Poslanec Zdeněk Kořistka: Já vznáším námitku. Já si myslím, že tento návrh je hlasovatelný, protože hospodářský výbor to řeší, že se odkazuje na prováděcí předpis. Já upřesňuji v tomto bodě.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale ten návrh hospodářského výboru byl už přijat, kdy to přesunul do prováděcího předpisu, takže nevím, jestli je možné znovu změnit to, co jsme před chvílí schválili. Podle mého názoru to možné není.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Já jsem také proto řekl, že D1 je nehlasovatelný a D2 - 5, proto, že je to jakási homogenita díky tomu, že byl přijat hospodářský výbor, je, dle mého názoru, také nehlasovatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP