(14.40 hodin)

(pokračuje Buzková)

(Velký hluk v sále.)

Nevidím žádnou snahu zpochybnit hlasování. Můžeme pokračovat v jednání.

 

Jak jsem už uvedla, dalším bodem je

 

109.
Žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Ludmily Müllerové

 

(Trvá velký hluk v sále.)

Prosím o klid!

K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení mandátového a imunitního výboru č. 40 ze 7. června tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda.

(Hluk v sále trvá.)

Prosím pana poslance Bendu, aby se ujal slova jako zpravodaj mandátového výboru.

(O slovo se hlásí poslanec Tollner.)

Prosím, aby zpochybňování hlasování probíhalo dostatečně rychle. Pan poslanec Tollner si pravděpodobně přeje zpochybnit hlasování. Současně sděluji, že opravdu není možné jednat v takovémto hluku.

 

Poslanec Pavel Tollner: Paní předsedající, dámy a pánové, zpochybňuji minulé hlasování. Chtěl jsem hlasovat pro a ukázalo se mi "x".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: V hlasování pořadové číslo 495, které zahajuji, se ptám, kdo souhlasí s námitkou pana poslance Tollnera. Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 495 tento návrh byl přijat, když ze 181 přítomných se pro vyslovilo 113, proti 19.

 

Já vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

V hlasování pořadové číslo 496 budeme znovu hlasovat o návrhu, který se týká jednání 26. schůze.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 496 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 496 tento návrh nebyl přijat, když ze 180 přítomných se pro něj vyslovilo 90 poslanců a 84 bylo proti.

 

(Velký hluk v sále trvá.)

Paní poslankyně, páni poslanci, já věřím, že toto téma je pro vás velmi zajímavé, ale skutečně prosím o klid v jednacím sále!

(Hluk neutichá, předsedající zvoní.)

Já pevně doufám, že bod, který se týká hlasování o našem jednání, nebude zpochybňován donekonečna.

Předtím, než bylo zpochybněno hlasování, jsem požádala zpravodaje mandátového a imunitního výboru poslance Bendu, aby se ujal slova a seznámil nás se stanoviskem mandátového a imunitního výboru.

 

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové -

(Přes hluk v sále není řečníka slyšet.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní poslankyně, páni poslanci, já prosím všechny, aby usedli na svá místa, případně opustili jednací sál, protože opravdu není možné za této situace pokračovat v jednání. Já chápu, že vás jednání o tom, kdy budeme zasedat, poněkud rozrušilo, ale myslím, že by bylo zcela na místě se již zklidnit.

Počkejte ještě, pane zpravodaji, já myslím, že opravdu nemá cenu pokračovat v této atmosféře. Já vyčkám, a dokud zde budou hloučky stojících, tak prostě pokračovat nebudeme.

(Předsedající chvíli čeká.)

Jak vidím, tak některým stojícím poslancům nevadí, že kvůli nim sněmovna nejedná. Vyhlašuji přestávku do 14.50 hodin, kdy budeme pokračovat.

 

(Jednání bylo přerušeno ve 14.45 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP