(14.30 hodin)

Poslanec Jan Grůza: II. Za třetí - má tři body a), b) a c). Já jsem nepochopil kolegu Doležala, jestli chce samostatně hlasovat o každém z těchto bodů. Jako o celku.

Takže přečtu: 3. Do 31. 10. 2000 realizovala opatření:

a) ke zreálnění hodnoty zprivatizovaného majetku podniků, které vznikly privatizací státního zemědělského majetku,

b) k bonifikaci návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 a řešení jejích splátkových kalendářů,

c) k řešení problematiky úvěrů na trvale se obracející zásoby.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 490 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 490 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 104, 51 bylo proti.

 

Poslanec Jan Grůza: Dobře. Za čtvrté: Do 30. 11. 2000 předložila Poslanecké sněmovně zprávu o konečné výši škod způsobených suchem a o realizaci výše uvedených opatření.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 491 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 491 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 159 a 8 bylo proti.

 

Poslanec Jan Grůza: Vzhledem k tomu, že byly přijaty všechny části usnesení, myslím, že není potřeba hlasovat o usnesení jako o celku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Bohužel, musíme hlasovat o usnesení jako o celku i v  takovémto případě. Pan předseda Kasal si přeje něco sdělit.

 

Poslanec Jan Grůza: Dobře, doporučuji hlasovat o usnesení jako o celku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní budeme hlasovat o usnesení jako o celku.

Zahájil jsme hlasování číslo 492. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 180 pro návrh 123, proti 41. Návrh usnesení byl přijat.

 

Dalším bodem našeho odpoledního jednání je bod číslo 40, kterým je

 

40.
Vládní návrh zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
a o dalším vzdělávání ve zdravotnictví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o zdravotnickém povolání)
/sněmovní tisk 618/ - prvé čtení

 

Ukončili jsme všeobecnou rozpravu a já bych chtěl poprosit zpravodaje pana Ivana Davida, aby přišel k řečnickému pultu a přednesl nám návrhy, o kterých rozhodneme hlasováním.

 

Poslanec Ivan David: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení přítomní. V rozpravě padly tři návrhy, některé opakovaně. Byl to návrh o vrácení k přepracování, dále návrh zamítnutí návrhu a podmíněný návrh o prodloužení lhůty k projednávání o 60 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane zpravodaji. Nejprve budeme hlasovat. Prosím o klid. Jak řekl pan zpravodaj - pane zpravodaji, prosím, sledujte mě - o návrhu vrátit tento návrh vládě k dopracování.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 493, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 493 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 94 a 81 bylo proti.

 

Tím jsme projednali tento bod.

 

Dalším bodem je žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslankyně Ludmily Müllerové. K tomuto bodu jsme obdrželi usnesení mandátního a imunitního výboru č. 40 ze dne 7. června t. r. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru… Dobře, já se omlouvám.

Měli jsme ještě hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Bendy předtím, než zahájíme projednávání tohoto bodu. Vzhledem k tomu, že jsem ještě tento bod neotevřela, můžeme se vrátit k procedurálnímu hlasování.

Pan poslanec Benda, pokud se správně pamatuji, navrhl několik pozměňujících návrhů, které se zkráceně týkaly toho, aby jednání probíhalo příští týden v sobotu a aby ten den byl projednán návrh zákona o politických stranách, vrácený prezidentem republiky a aby na tento den byly posunuty všechny body, které byly pevně zařazeny na jednání na tento pátek. Je tomu tak, pane poslanče? Pane poslanče, abychom tento pátek nejednali? Pane poslanče, já po konzultaci s legislativou pouze navrhuji jisté upřesnění vašeho návrhu, a to takové, aby Poslanecká sněmovna v prvním hlasování rozhodla o tom, že příští sobota - prosím, kolikátého to je - příští sobota, tj. 22. 7., byla jednacím dnem 26. schůze Poslanecké sněmovny. Poté co by bylo takto rozhodnuto, zcela automaticky by bod, o který se jedná, byl zařazen na toto jednání a rozhodnutí o tom, že tento pátek se nejedná, by byl potom dalším, již zcela běžným procedurálním rozhodováním Poslanecké sněmovny.

Vidím, že pan poslanec Benda souhlasí. Dám proto hlasovat o návrhu, že sobota 22. 7. je jednacím dnem 26. schůze Poslanecké sněmovny. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Registrace proběhla.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 494, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 494 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 89 a 78 bylo proti.

 

Vidím velký přetlak u protokolu o hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP