(17.10 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále návrh pod písm. J3. Stanovisko zpravodaje neutrální, ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 534 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 534 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 24 a 145 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu J4. Stanovisko zpravodaje záporné, ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 535 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 535 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 21 a 147 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu J5. Stanovisko zpravodaje neutrální, ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 536 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 536 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 28 a 147 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Budeme hlasovat o návrhu pod písm. J6. Stanovisko zpravodaje neutrální, ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 537 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 537 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 29 a 139 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Tím, že byl schválen návrh pod písm. B10, je návrh J7 nehlasovatelný. Pan navrhovatel souhlasí.

Budeme hlasovat o návrhu pod písm. J8. Stanovisko zpravodaje neutrální, ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 538 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 538 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 27 a 141 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh J9. Stanovisko zpravodaje opět neutrální, ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 539 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 539 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 37 a 127 bylo proti.

 

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu - tedy nebudeme hlasovat, protože návrhy K1 a K2 již byly projednány.

Budeme hlasovat o návrhu pod písm. L. Stanovisko zpravodaje kladné, ministra kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 540 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 540 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro něj vyslovilo 90 a 68 bylo proti.

Vzhledem k tomu, že vidím opět zvýšený zájem o protokol z tohoto hlasování, vyčkáme, pane zpravodaji, krátkou chvíli.

S procedurální námitkou se hlásí pan poslanec a ministr Eduard Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Paní předsedající, zpochybňuji hlasování. Mé zařízení ukazuje něco jiného než zápis.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: A co ukazuje, pane poslanče? (Smích.)

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Hlasoval jsem pro a v zápise je ne.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji.

 

Dám hlasovat o procedurální námitce pana ministra Eduarda Zemana proti hlasování pořadové číslo 540.

O této námitce rozhodneme v hlasování pořadové číslo 541, které zahajuji. Ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 541 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 172 a pět bylo proti.

 

V hlasování pořadové číslo 542 tedy budeme hlasovat znovu o návrhu pana poslance Františka Vnoučka. Stanoviska byla kladná.

Pane poslanče, sice registruji vaši žádost o odhlášení, ale myslím, že v průběhu procedury zpochybnění hlasování nemohu odhlásit a učiním tak neprodleně po tomto hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 542 a ptám se, kdo je pro návrh uvedený pod písm. L. Kdo je proti tomuto návrhu? (Šum ve sněmovně.)

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 542 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 181 pro něj vyslovilo 90 a 82 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrzích pod písm. M. Nejdříve o písm. M1, který ale souvisí s M2, kde jsou potom dvě varianty. Čili M1.

Stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, opět vyčkám, protože vidím zájem o protokol o hlasování, abychom potom neměli zbytečné komplikace.

V tuto chvíli vás na žádost z pléna všechny odhlašuji a prosím i novou registraci.

Není mi signalizováno, že by mělo dojít ke zpochybnění hlasování, budeme tedy, pane zpravodaji rozhodovat o návrhu pod písm. M1, jak jste navrhl.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 543 a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Poslanec Škromach: Stanovisko ministra je záporné.) Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 543 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 180 pro něj vyslovilo 73, a 90 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Tím je podle mého názoru bod M2 nehlasovatelný. Pan navrhovatel souhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP