(17.20 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrzích pod písmenem N. Hlasujeme nejdříve o návrhu N1. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 544 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 544 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 75 a 102 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem N2a. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 545 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 545 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 182 pro něj vyslovilo 59 a 113 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem N2b. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 546 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 546 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 56 a 121 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem N3a.

 

Poslanec Petr Pleva: Hlasovat dohromady o N3.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dobře, bod N3 jako celek.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane zpravodaji, já si dokonce myslím, že v případě, že o to navrhovatel vysloveně nepožádal, mělo by se vždy hlasovat dohromady o jednotlivých číslech.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: K N3 je stanovisko zpravodaje záporné, pana ministra rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 547 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 547 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 57 a 103 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem N4. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 548 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 548 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 58 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále návrh pod písmenem N5. Stanovisko zpravodaje je záporné, ministra rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 549 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 549 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 59 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh pod písmenem N6. Stanovisko zpravodaje je záporné, ministra rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 550 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 550 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 52 a 105 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další návrh je pod písmenem N7. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 551 a ptám se kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 551 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 54 a 121 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je to návrh pod písmenem N8. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 552 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 552 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 54 a 117 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je návrh pod písmenem N9. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 553 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 553 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 51 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrzích pod písmenem O1 a O2 společně. Stanovisko zpravodaje je mírně negativní, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 554 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 554 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 46 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Další hlasování je pod písmenem O3. Stanovisko zpravodaje je negativní, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 555 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 555 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 22 a 141 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrzích O4, O5 a O6 společně. Stanovisko zpravodaje je neutrální, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 556 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 556 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 182 vyslovilo 24 a 144 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu O7. Stanovisko zpravodaje je neutrální, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování číslo 557 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 557 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 30 a 136 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pod písmenem P, ale vzhledem k tomu, že byl schválen návrh pod písmenem B3, je P nehlasovatelné. Ptám se pana poslance Viléma Holáně? Souhlasí, návrh pod písmenem P je tedy nehlasovatelný.

Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem R1. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra rovněž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 558 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 558 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 51 a 123 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále je zde návrh pod písmenem R2. Stanovisko zpravodaje je záporné, pana ministra taktéž záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 559 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 559 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 183 vyslovilo 55 a 121 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP