(17.00 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní se dostáváme k návrhům pod písm. F. Budeme hlasovat o F1. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 523 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 523 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 55 vyslovilo pro, 121 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o písm. F2. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 524 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 524 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 51 vyslovilo pro, 116 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. F2b). Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 525 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 525 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 51 vyslovilo pro, 121 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat F3. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 526 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 526 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 52 vyslovilo pro, 122 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh F4 vzhledem k tomu, že byl přijat návrh B5, by neměl být hlasovatelný, pokud nejsou námitky. Nejsou.

Nyní budeme hlasovat o písm. F5a). Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 527 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 527 tento návrh nebyl přijat, když ze 180 přítomných se 51 vyslovilo pro, 119 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu F5b). Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 528 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 528 tento návrh nebyl přijat, když ze 180 přítomných se 50 vyslovilo pro, 123 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu F6. Stanovisko zpravodaje je záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 529 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 529 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 52 vyslovilo pro, 119 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Tím máme návrhy pod písm. F vypořádány. Písmeno G jsme schválili již v úvodu. Přecházíme k širokému návrhu pana poslance Vávry. Abych si ušetřil svá stanoviska k jednotlivým bodům, čili ke všem 162 bodům, je moje stanovisko výrazně záporné. Stanovisko pana ministra je rovněž záporné ke všem bodům.

Nyní budeme hlasovat podle dohodnuté procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pan poslanec Vávra má slovo.

(Velký hluk v sále.)

 

Poslanec Eduard Vávra: Vážená paní předsedající, vzhledem k výsledku předchozích hlasování, která podporují strany s tzv. liberálním sklonem, jen doufám, že nás sledují malí, drobní a střední podnikatelé, zkrátka zaměstnavatelé, a z tohoto projednávání si udělají svůj závěr o tom, kdo a jak je zastupuje v Parlamentě. (Protestní hlasy v sále.)

Doporučuji proto, abychom hlasovali en bloc. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, pane poslanče. Za normálních podmínek bych neměla připustit váš věcný vstup, nicméně vzhledem k tomu, že jsem očekávala jeho závěr, byla jsem velmi benevolentní.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já také velmi děkuji. Nyní budeme hlasovat o návrzích pod písm. H1 až H162.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 530 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 530 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 57 vyslovilo pro, 120 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Já k tomu mám jednu poznámku. Je nutné ocenit práci pana poslance Vávry, protože byla opravdu velmi široká, a myslím, že mnohé věci by si zasloužily diskusi. (Velký hluk v sále, smích a potlesk.)

Budeme pokračovat. (Předsedající vyzývá přítomné ke klidu.)

Nyní hlasujeme o návrhu pod písm. I. Jestliže tento návrh bude schválen, je nehlasovatelný návrh pod písm. W. Zpravodaj doporučuje, ministr doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 531 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 531 tento návrh nebyl přijat, když ze 181 přítomných se 90 vyslovilo pro, 83 proti.

 

Vzhledem k tomu, že vidím, že hlasováním, ve kterém výsledek byl ovlivněn jedním hlasem, byl vyvolán šum a kluby chtějí zkontrolovat výsledky hlasování, počkejme prosím, pane zpravodaji, chvíli. Současně prosím o klid.

Vidím, že nedojde ke zpochybnění hlasování. Pane zpravodaji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrzích pod písm. J, nejprve o J1. Stanovisko zpravodaje je neutrální, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 532 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 532 tento návrh nebyl přijat, když ze 182 přítomných se 24 vyslovilo pro, 152 proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. J2. Stanovisko zpravodaje je neutrální, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 533 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 533 tento návrh nebyl přijat, když ze 182 přítomných se 23 vyslovilo pro, 151 proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP