(16.50 hodin)

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o C25, varianta II. Stanovisko zpravodaje i ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 509. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 509 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 86 a 76 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Teď bychom ještě měli hlasovat k bodu C25 o bodu 102B. Stanoviska jsou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 510. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 510 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 66 a 90 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pod písm. C25 bod 102C. Stanoviska ministra i zpravodaje jsou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 511. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 511 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 53 a 109 bylo proti.

 

Chtěla bych napříště upozornit, že by bylo asi velmi vhodné, a nevím, zda se zde jedná o pochybení navrhovatelky nebo Kanceláře, ale aby body byly číslovány opravdu tak, jak se budou hlasovat, to znamená, ne aby se v rámci jednoho bodu hlasovalo pětkrát, pokud se nejedná o varianty.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o bodu C26. Varianta I. Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 512. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 512 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 53 a 123 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pod písm. C26 varianta II. Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 513. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 513 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 50 a 121 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat C26, varianta III. Stanoviska obou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 514. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 514 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 61 a 109 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. C27. Stanoviska obou jsou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 515. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 515 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 49 a 122 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dále budeme hlasovat o návrhu pod písm. C28. Stanoviska zpravodaje i ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 516. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 516 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 49 a 119 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu C29. Stanovisko zpravodaje i ministra je záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 517. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 517 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 49 a 107 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. C30. Stanoviska obou jsou záporná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 518. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 518 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 70 a 98 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Budeme hlasovat o návrhu pod písm. C31. Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 519. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 519 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 49 a 122 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu C32. Stanovisko zpravodaje záporné, stanovisko ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 520. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 520 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 49 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Návrh pod písm. D je nehlasovatelný, protože byl schválen B11. Je to tak? Není námitka. Nyní budeme hlasovat o návrhu E1 a E3. Protože návrhy jsou k jedné věci, měli bychom hlasovat o návrhu E1 a E3 dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Žádný E3 není, pane poslanče. Tady je E1 a E2. Pan poslanec Koudelka s procedurální poznámkou.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Já jsem v rozpravě ve třetím čtení upozornil, že jsem přednesl ve druhém čtení pozměňovací návrh, který je tu označen k čl. XVI, takže to je pozměňovací návrh E3, který ovšem nebyl vytištěn, ale byl to zvláštní pozměňovací návrh. Nepatří to k E2.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano. Děkuji. Omlouvám se panu poslanci Koudelkovi.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Děkuji za upřesnění. Je to vlastně článek XVI, který je neočíslován. Stanovisko zpravodaje kladné, ministra také kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 521. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 521 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 180 vyslovilo 163 a 9 bylo proti.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písm. E2 bez článku VI (XVI?), který jsme odhlasovali. Stanovisko zpravodaje neutrální, pana ministra záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 522. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 522 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 181 vyslovilo 97 a 70 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP