(14.10 hodin)

(pokračuje Svobodová)

Žádáme proto o informaci, proč právě Česká republika a Polsko jako jediné přistoupily k předložení této rezoluce.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni. Kam to navrhujete zařadit?

 

Poslankyně Alena Svobodová: Po projednání dnešních bodů.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Po projednání bodů 79 a 80. Nevidím, že by předsedové poslaneckých klubů chtěli vystoupit s nějakým prohlášením. Proto dám o návrhu paní poslankyně Svobodové neprodleně hlasovat.

 

Dám hlasovat o přidání k našemu programu nového bodu - informace vlády o připravované protikubánské rezoluci.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 379 z přítomných 172 poslanců 27 hlasovalo pro, 106 proti. Návrh paní poslankyně Svobodové nebyl přijat.

 

Přistoupíme k bodu 79. Místopředseda vlády v předstihu sedí na místě u stolku zpravodajů.

 

Dalším bodem je

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993,
o změně a doplnění některých zákonů České národní rady
a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 475/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, který tak již učinil, a zpravodajka výboru pro sociální politiku a zdravotnictví poslankyně Alena Páralová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 475/2.

Otevírám rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil. Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Pane předsedající, omlouvám se, je otevřena podrobná rozprava?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Je otevřena jediná rozprava ve třetím čtení.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Dovolím si legislativně technickou připomínku k pozměňovacímu návrhu G1. Číslovka 2000 se mění na číslovku 2002. Nejedná se o změnu čísla, podle stenozáznamu mohu dokumentovat, že jsem uvedl číslovku ve svém vystoupení, ale v tisku se objevilo číslo 2000.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkujeme poslanci Škromachovi. Hlásí se někdo další do rozpravy ke třetímu čtení? Paní poslankyně Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést legislativně technické opravy k projednávanému tisku.

První z nich je k bodu A6, kde navrhuji nahradit slovo "pracovník" slovem "zaměstnanec", samozřejmě ve všech jeho výskytech v příslušných pádech.

Druhá úprava směřuje k pozměňovacím návrhům B24, B25 a B28, kde se všude slovo "mzda" nahrazuje slovem "plat", a to opět v odpovídajícím pádu.

Za třetí. V návrhu pod písmenem F se nahrazují v prvním řádku písmena ch a i písmeny i a j. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji paní poslankyni Páralové. Pan ministr Zeman.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych zde jen upozornit na jeden bod a vyjádřit nesouhlasné stanovisko k návrhu pana kolegy Vnoučka. Je to návrh A15. Je to nepřímá novela vysokoškolského zákona. Tato novela probíhá proti vůli Ministerstva školství za nesouhlasu vysokoškolských odborů, konference rektorů a rady vysokých škol.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu ministrovi. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Jestliže ne, rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP