Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
18. dubna 2000 ve 14.08 hodin

Přítomno: 183 poslanců

 

Předseda PSP Václav Klaus (zvoní): Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení nepříliš četní členové vlády, srdečně vás vítám a zahajuji devátý jednací den 24. schůze Poslanecké sněmovny.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Poslanec Michal Doktor má náhradní kartu č. 13, poslanec Michael Kuneš č. 15, poslanec Tomáš Kladívko č. 17, poslanec Tomáš Teplík č. 18, poslanec Josef Vejvoda č. 16. (Hluk v sále.)

Prosím pana poslance Zahradila, aby okamžitě přestal telefonovat mobilním telefonem. Může se posadit pan poslanec Němec? Jestli máte nutkání stát, nemohu si pomoci, ale to je možné mimo tuto místnost.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: na služební cestě do Polska jsou poslanci Vladimír Laštůvka, Michal Lobkowicz, Jiří Maštálka a Břetislav Petr, na pracovní cestě do Budapešti jsou poslanci Vilém Holáň a Karel Sehoř, v USA je poslankyně Monika Horáková, na zahraniční cestě je i poslanec Miloslav Ransdorf. Nemocní jsou poslanci Václav Grulich a Jaroslav Zvěřina. Z vlády se omlouvají ministr Karel Březina pro pracovní zaneprázdnění, ministr Miroslav Grégr - oficiální návštěva Alžírska, ministr Pavel Mertlík - účast na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v USA, ministr Antonín Peltrám - přijímá delegaci japonských podnikatelů v dopravě, místopředseda vlády Pavel Rychetský - pracovní návštěva Slovenska, ministr Vladimír Vetchý - návštěva Švédského království.

Ze schváleného pořadu nám zbývají k projednání body 79 a 80.

Viděl jsem pana poslance Jana Zahradila, že chce něco oznámit.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, pane předsedající. Chtěl jsem pouze zopakovat technické sdělení, které jsem pronesl již minulý pátek, leč byl zde nedostatek poslanců.

Vážení kolegové, chtěl jsem připomenout, že místnost státních aktů a všechny ostatní přilehlé místnosti, tzn. balkon, místnost u klavíru a místnost č. 108 a 108b jsou dnes pro poslance uzavřeny, protože v nich probíhá zasedání Výboru přidružení České republiky a Evropské unie. Proto vás chci velmi požádat, abyste se do těchto prostor během zasedání nedobývali. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Janu Zahradilovi.

Paní poslankyně Alena Svobodová mně avizovala procedurální vystoupení.

 

Poslankyně Alena Svobodová: Děkuji. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji jménem klubu KSČM nový bod programu na 24. schůzi Poslanecké sněmovny, a to "Informace vlády o připravované protikubánské rezoluci týkající se lidských práv na Kubě", kterou předkládají v těchto dnech v Komisi pro lidská práva v Ženevě Česká republika a Polsko a která by měla být předmětem hlasování dne 28. dubna 2000.

Jenom stručně bych tento návrh odůvodnila. Je nám známo, že i představitelé českých podnikatelských kruhů se obracejí na vládní místa s požadavkem, aby tato kampaň kolem údajného porušování lidských práv na Kubě skončila, neboť dlouhodobě poškozuje české zájmy na Kubě a v celé latinskoamerické oblasti. Domníváme se, že cesta k řešení těchto problémů vede přes vzájemný dialog, a nikoliv prostřednictvím nátlaku, pokračující blokády a zákonů, které porušují základní principy mezinárodního práva, jako je tomu v případě amerických zákonů týkajících se blokády vůči Kubě.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP