(16.50 hodin)

Poslanec Karel Kühnl: Děkuji. Vážená paní předsedající, musím konstatovat, že pan premiér kromě čtyř podotázek první otázky nezodpověděl jednu jedinou z dalších otázek, zejména otázku, zda a s jakým výsledkem jsou prověřeni jeho poradci podle zákona o utajovaných skutečnostech a jak se chystá naplnit zákon č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech, v případě svého osobního tajemníka pana Heřmana. Nedozvěděli jsme se vůbec nic. Dozvěděli jsme se, že minulá vláda přijala stupidní usnesení. Tato vláda se jím řídí, tady asi platí, že hloupost nelze(?) udělat, ale hloupý není ten, kdo ji udělá, ale ten, kdo ji opakuje. Jinak jsme se dozvěděli, že stav našeho tisku je zoufalý. Zároveň jsem byl odkázán na to, abych se informacemi z tohoto tisku řídil a kromě toho jako obvykle snůška osobních i politických urážek. Obávám se, pane předsedo vlády, že vy ani nevíte, kdo vlastně nese odpovědnost za bezpečnostní situaci ve vašem vlastním úřadě.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Předseda vlády Miloš Zeman si přeje reagovat. Podle jednacího řádu má právo na libovolně dlouhou reakci, nicméně pokud by bylo možné, aby reakce byla tak dlouhá, aby v 17 hodin mohly začít interpelace na ostatní členy vlády, bylo by to výborné.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Já se domnívám, že pokud mě pan poslanec Kühnl skutečně poslouchal, pak slyšel moji odpověď, která se týkala nikoliv komentářů novin, k nimž jsem kritický, ale zpráv novin, kdy byl uveden jak počet mých poradců, tak jejich jména, tak jejich odborná náplň. To je zpráva, nikoliv komentář, pane poslanče. Přesto jsem pro jistotu uvedl tento počet, tato jména a tuto odbornou náplň znovu. Čili tak, jak zde mám poznamenány jednotlivé otázky, které jste mi položil, jsem si je postupně odškrtával, a mám tady napsáno, že jsem odpověděl na všechny, které jste mně položil.

Pokud jde o bezpečnostní prověření tam, kde poradci přicházejí do styku s tajným materiálem, musí mít samozřejmě bezpečnostní prověření. Pouze sděluji, že poradci zpravidla do styku s tajnými materiály vůbec nepřicházejí, protože tajné materiály, které jdou do vlády v režimu "vyhrazené", "důvěrné" nebo dokonce "tajné", neprocházejí týmem poradců, a poradci tedy pro ně nezpracovávají expertizy. Tyto materiály mají asi tak dvě, možná tři procenta z celkového počtu vládních materiálů. Ujišťuji vás, že tito lidé mají negativní lustrační osvědčení a vše, co vyžaduje zákon. Stejně tak, i když jste si na to před chvílí stěžoval, jsem vám jasně odpověděl, že pokud jde o mého tajemníka, vyčkám nikoliv na zprávy tisku, ale na stanovisko Národního bezpečnostního úřadu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády Miloši Zemanovi. Vzhledem k tomu, že je 16.52 hodin, končím projednávání bodu Ústní interpelace na předsedu vlády. V 17.00 hodin začne projednávání bodu Ústní interpelace na členy vlády.

 

(Jednání přerušeno v 16.53 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP