(Schůze opět pokračuje ve 12.45 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dostavte se prosím do jednacího sálu, abychom mohli pokračovat v projednávání přerušeného bodu.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli udílím slovo zpravodaji panu poslanci Schlingovi.

 

Poslanec Jaromír Schling: Po poradě navrhovatele s legislativou a s panem poslancem Jalůvkou…

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane zpravodaji, já bych ráda požádala všechny hloučky, aby se rozpustily a připravily se na hlasování.

 

Poslanec Jaromír Schling: Došli jsme po delší debatě k názoru, že o všech návrzích bylo hlasováno a ty, které byly prohlášeny za nehlasovatelné, že opravdu nehlasovatelné jsou, takže v tuto chvíli můžeme přistoupit k hlasování o návrhu závěrečného usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 152, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Vidím ještě procedurální připomínku pana poslance Jalůvky.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji, paní předsedající, teď jsme se ve výkladu asi neshodli, ale nejméně s polovinou týmu, který se dohadoval, jsme došli k závěru, že pozměňovací návrh W v bodě 2 je hlasovatelný. Proto bych chtěl požádat o hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já jsem doufala, že v průběhu přestávky došlo ke shodě, vidím, že tomu tak není. Prosím pana zpravodaje, aby navrhl řešení této záležitosti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Budeme pravděpodobně muset hlasovat o tom, jestli máme nebo nemáme hlasovat. To bude asi jediný normální postup, protože návrh pana poslance Jalůvky je doslovný, přesný text stávajícího platného znění zákona, takže jsme v riziku, i když výklad není právě jednotný, že kdybychom eventuálně jeho návrh neschválili, že bychom vlastně zrušili celý odstavec platného znění zákona.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, rozhodneme tedy v hlasování pořadové číslo 891 o námitce pana poslance Jalůvky. Pokud tato námitka bude přijata, budeme hlasovat o jeho pozměňovacím návrhu. Myslím, že toto je jediný správný postup.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 891. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Jalůvky? Kdo je proti této námitce?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 891 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 39 a 112 bylo proti.

 

Sněmovna nevyslovila souhlas s procedurální námitkou pana poslance Jalůvky. O jeho návrhu hlasovat nebudeme. Pan poslanec Jalůvka má další procedurální připomínku.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Já se omlouvám, jen krátké vysvětlení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, nezlobte se, ale není rozprava. Já vám v tuto chvíli mohu dát slovo pouze k procedurálnímu návrhu či k procedurální námitce.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Bohužel nevím, jestli je možné ještě jednou hlasovat, ale nezazněla zde druhá část vysvětlení, poněvadž můj pozměňovací návrh byl k vládnímu návrhu, ne k základnímu zákonu. Proto si myslím, že mnozí ve sněmovně nevěděli, o čem teď hlasují.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, pokud vznesete novou procedurální námitku…

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vzhledem k tomu, že můj pozměňovací návrh je k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění základní zákon č. 199 o zadávání veřejných zakázek, myslím si, že můj pozměňovací návrh je hlasovatelný. To je podstata, proto vznáším procedurální námitku, aby o něm bylo hlasováno.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jenomže o procedurální námitce jsme již hlasovali. Já v tuto chvíli nemohu dát o stejné procedurální námitce hlasovat znovu. Pokud někdo z poslanců přijde s návrhem, o čem bychom v tuto chvíli mohli hlasovat, já návrhu ráda vyhovím, ale sama neznám způsob, jak v tuto chvíli navrhnout další hlasování.

Pane poslanče, já bohužel nemohu dát hlasovat o stejné námitce, jaká už byla odhlasována, pokud nebude zpochybněno např. hlasování o této námitce. Pan poslanec Jalůvka má slovo.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Děkuji. Poslední pokus - navrhuji revokaci předchozího usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře. Pane poslanče, hlasoval jste pro toto usnesení? Návrh na revokaci může dát pouze ten poslanec, který pro něj hlasoval.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Já jsem hlasoval pro toto usnesení, nechávám na výkladu jednacího řádu, zda je možno touto procedurou hlasovat o návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Já se obávám, že revokovat můžeme pouze přijatý návrh, nikoli nepřijatý návrh.

V tuto chvíli jsem nucena se obrátit na kolegy z Poslanecké sněmovny, kteří jsou znalci jednacího řádu, aby mi v této situaci pomohli, protože já prostě nevím, jakým způsobem bychom mohli postupovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP