(12.30 hodin)

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme přistoupit k hlasování o legislativně technických úpravách, tak jak byly předneseny v rozpravě, o všech najednou, pokud nejsou námitky.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 890 a ptám se, kdo je pro tento návrh.Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 890 tento návrh byl přijat, když se ze 170 přítomných pro vyslovilo 160, proti dva.

 

Pane zpravodaji, podle mých poznámek bylo o všech pozměňovacích návrzích hlasováno. Je tomu tak?

 

Poslanec Jaromír Schling: Podle mých rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vzhledem k tomu, že se jednalo o velmi dlouhý a složitý zákon, nejprve dám slovo panu poslanci Jalůvkovi a poté poprosím o malé strpení, aby se pan zpravodaj měl možnost poradit s legislativou, zda je skutečně vše v pořádku.

 

Poslanec Josef Jalůvka: Vážená paní předsedající, já jsem chtěl požádat o totéž, to znamená o tříminutovou až pětiminutovou přestávku na upřesnění výkladu pozměňovacích návrhů. Děkuji.

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vyhlašuji přestávku do 12.40 hodin, kdy budeme hlasovat o celém návrhu usnesení.

 

(Schůze byla přerušena ve 12.31 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP