(12.20 hodin)

Poslanec Jaromír Schling: Návrhy pod bodem R byly staženy. Dostáváme se k části S1. Navrhovatel - souhlas, zpravodaj - souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 880 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 880 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 133 a dva byli proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: D3 jsme neschválili, ale hlasovali jsme o té věci, takže bod 2 je nehlasovatelný, hlasujeme o S3. Navrhovatel neutrální stanovisko, zpravodaj doporučující stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 881 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 881 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 130 a 28 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Body 4 a 5 jsou již nehlasovatelné. Dostáváme se k části T, kterou je potřeba hlasovat - domnívám se - v celku. Pan poslanec Bendl nic nenamítá, takže můžeme hlasovat. Navrhovatel - nesouhlas, zpravodaj - nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 882 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 882 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 50 a 107 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: nyní se dostáváme k části U: bod 1 - navrhovatel souhlas - zpravodaj souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 883 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 883 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 pro vyslovilo 139 a dva byli proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod 2. Navrhovatel - souhlas, zpravodaj - souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 884 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 884 tento návrh byl přijat, kdy se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 132 a 25 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 3: Navrhovatel - ano, zpravodaj - rovněž ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 885 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 885 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 158, jeden byl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 4: navrhovatel - souhlas, zpravodaj - souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 886 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 886 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 159 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: "V" je již nehlasovatelný po hlasování o U1.

Část W. Bod 1 je nehlasovatelný proto, že obsahuje totéž co stávající odstavec 11 § 49 zákona. Souhlasí navrhovatel, pan poslanec Jalůvka? Bylo by to hlasování o současné podobě zákona. Totéž, co pan poslanec navrhuje - vložit do odstavce 6 - je obsaženo v odstavci 11 § 49. Takže nehlasovatelné.

Můžeme přejít k bodu 2. Bod 2 je rovněž nehlasovatelný - je to rovněž současný stav zákona.

Dostáváme se tedy k části X, kde můžeme hlasovat o bodu 1. Navrhovatel - nesouhlas - zpravodaj - rovněž nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 887 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 887 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 169 vyslovilo 25 a 131 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Trvá pan kolega Exner na hlasování o druhé části? Ano. Čili budeme hlasovat o dalším návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, další návrh je bod X2, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jaromír Schling: Jde o další část bodu 1, protože šlo o podmíněný návrh. Čili pokud jsme neschválili vypuštění, tak hlasujeme o znění písmena L. Navrhovatel říká neutrální stanovisko, zpravodaj rovněž neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 888 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že hlasování pořadové číslo 888 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 32 a 116 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Body 2, 3, a 4 jsou podle mě již nyní nehlasovatelné a dostáváme se k části Y, což jsou vlastně jenom úpravy, které jsme akceptovali. Nyní nám zbývá ještě hlasování o legislativně technických úpravách.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zaznamenala jsem ještě přihlášku pana poslance Exnera, kterému udílím slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Možná že jsem nepozorný, ale není mi jasné, proč není hlasovatelný bod X3. Prosím jenom vysvětlení. Po vysvětlení to možná bude v pořádku.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím pana zpravodaje, aby vysvětlil, proč bod X3 není hlasovatelný.

 

Poslanec Jaromír Schling: X3 by mělo být nehlasovatelné v případě schválení G1. (Po upřesnění:) Pardon, takže se omlouvám panu kolegovi Exnerovi, musíme ještě o bodu 3 hlasovat. Navrhovatel - nesouhlas, zpravodaj - nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 889 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 889 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 168 vyslovilo 26 a 124 bylo proti.

 

Pane zpravodaji, co se týká písmene Y, o bodu 2 jsme hlasovali a byl schválen. Možná by bylo rozumné o bodu 1 a 3 také rozhodnout hlasováním. Ano, bude to v rámci legislativně technických? Ano, rozumím tomu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP