(12.10 hodin)

(pokračuje Schling)

Můžeme pokračovat dále bodem 11. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 866 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 866 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 141 a 21 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Přicházíme k části I bod 1. V případě schválení budou nehlasovatelné body K a 3 5. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 867 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 867 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 29 a 107 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 2 by byl nehlasovatelný, jestliže jsme schválili bod D7. Bod D7 jsme neschválili. Můžeme o něm hlasovat. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 868 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 868 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 29 a 108 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: V části J máme již nehlasovatelným bod 1 i bod 2 a můžeme hlasovat bod 3. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 869 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 869 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 60 a 98 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat bod K. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 870 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 870 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 170 pro vyslovilo 52 a 101 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod L. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj neutrální stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 871 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 871 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 21 a 137 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Přicházíme k části M. Bod 1 je již nehlasovatelný. Můžeme hlasovat bod 2. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 872 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 872 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 23 a 135 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 3. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 873 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 873 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 8 a 136 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod 4. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 874 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 874 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovili čtyři a 133 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod 5. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 875 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 875 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 pro vyslovilo 24 a 135 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod N. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 876 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 876 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 49 a 108 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Dostáváme se k části O1. Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 877 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 877 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 155 a dva byli proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 2 je hlasovatelný, protože je to úprava pozměňovacího návrhu schváleného pod bodem III 33. Je to výměna jednoho slova v pozměňovacím návrhu. Je hlasovatelný. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 878 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 878 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 156, jeden proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod P. Navrhovatel nesouhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 879 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 879 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 19 a 119 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP