(12.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 850 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 850 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 50 a 89 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 7, který je totožný s bodem S5. na straně 25. Navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 851 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 851 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 50 a 87 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 8 - navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 852 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 852 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 50 a 86 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 9 - navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 853 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 853 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 47 a 91 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 10 je již nehlasovatelný. Bod 11 - navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 854 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 854 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 74 a 83 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Návrhy pod písm. E byly staženy, návrhy pod písm. F rovněž. Budeme hlasovat návrhy v části G. První dva body jsou staženy, takže budeme hlasovat o číslu 3. Navrhovatel ano, zpravodaj ano.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 855 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 855 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 170 vyslovilo 159 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 4 - navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 856. (Bouchání do stolu.) Prohlašuji hlasování pořadové číslo 856 za neplatné, budeme hlasovat znovu. Prosím, aby se příště páni poslanci hlásili včas.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, snažil jsem se, co jsem mohl. Body 4 a 5 spolu věcně souvisí a domnívám se, že je jedině možné hlasovat o nich dohromady.

 

Poslanec Jaromír Schling: Je to možné, problém je v tom, že stanoviska navrhovatele k těmto dvěma bodům jsou rozdílná. (Poslanec Exner z místa: Tak odděleně.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Dobře, budeme tedy hlasovat odděleně. Budeme znovu hlasovat o bodu 4.

 

Poslanec Jaromír Schling: Stanoviska jsou nesouhlasná.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 857 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 857 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 20, 140 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod č. 5 - navrhovatel souhlas, zpravodaj souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 858 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování 858 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 155 a 2 byli proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Přicházíme k části H bod 1. Navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 859 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 859 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 172 pro vyslovilo 8 a 150 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Body č. 2 a 3 jsou již nehlasovatelné. Bod č. 4 - navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 860 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 860 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 172 vyslovilo 83 a 78 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat bod 5. Navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 861 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 861 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 9 a 130 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 6 - navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 862 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 862 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 9 a 125 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 7 - navrhovatel souhlas, zpravodaj souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 863 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 863 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 141 a 22 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 8 - navrhovatel souhlas, zpravodaj souhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 864 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 864 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 91 a 69 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 9 jsme zařadili do legislativně technických úprav. Můžeme hlasovat bod 10. Navrhovatel nesouhlas, zpravodaj nesouhlas.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 865 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 865 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 171 pro vyslovilo 24 a 129 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Omlouvám se, paní předsedající, budeme se muset vrátit k bodu 9, což není legislativně technická úprava. Je to obdoba bodu IV/16, který jsme zařadili do legislativně technických úprav. Takže se domnívám, že je nehlasovatelný.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP