(11.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 838. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 838 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 161 a jeden byl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Body 8 a 9 jsou již nehlasovatelné. Můžeme přejít k bodu č. 10, kde - nebudou-li námitky - doporučuji hlasovat ve dvou částech. Nejdříve úpravu § 2h odstavec 1.

 

Místopředseda vlády Pavel Rychetský: Bod 10 má skutečně dvě části. První část mění terminologii - slova "jsou" nahradit slovy "zejména musí být". Zde mám nesouhlasné stanovisko.

Druhá část, která žádá doplnění o novou větu, tam je mé stanovisko nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Takže prosím pana zpravodaje o stanovisko.

 

Poslanec Jaromír Schling: Zpravodaj nesouhlasí, navrhovatel nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pánové, moment. Řeklo se, že se bude hlasovat o dvou částech. Nejprve o první části, potom o druhé části. V tuto chvíli chci slyšet stanoviska k první části.

 

Poslanec Jaromír Schling: Navrhovatel s první částí souhlasí, zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 839. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 839 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 105 a 51 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat o druhé části. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 840. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 840 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovili 4 a 149 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat o bodu 11. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 841. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 841 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 23 a 138 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 12 - navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 842. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 842 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 5 a 153 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 13 - navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 843. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 843 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 12 a proti 148.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 14 - navrhovatel i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 844. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 844 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 136 a 26 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Body 15 a 16 jsou legislativně technické úpravy. bod 17 je nehlasovatelný.

Bod 18 - navrhovatel i zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 845. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 845 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 157, nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 19 je již nehlasovatelný. Bod 20 - zpravodaj i navrhovatel souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 846. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 846 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 161 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní jsou již nehlasovatelné body 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29, čímž jsme ukončili část IV.

Část V jsme odhlasovali už také jedním hlasováním celou.

Můžeme hlasovat o bodu B. V případě schválení bude nehlasovatelný bod N5 na straně 23. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 847. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomu návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 847 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 9 a 148 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Návrhy pod bodem C byly staženy, takže se dostáváme k části D. Bod 1 byl stažen. Budeme hlasovat o bodu D2. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 848. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 848 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 70 a 91 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat o bodě 3. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 849. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 849 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 171 vyslovilo 71 a 88 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 4 už je nehlasovatelný. Bod 5 byl stažen. Můžeme hlasovat o bodu 6. Navrhovatel i zpravodaj nesouhlasí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP