(10.10 hodin)

Poslanec Václav Exner: Nepochybně, pane místopředsedo, uznáváte, že v rámci podrobné debaty je možné vyjádřit názor k přednesenému pozměňovacímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: To nepochybně. Jestli takto skončí vaše vystoupení, je vše v pořádku. Já se omlouvám.

 

Poslanec Václav Exner: Já vám velmi děkuji za pochopení.

Navíc výsledek forenzního auditu v Občanské demokratické straně neměl žádný skutečný výsledek, který by se projevil tím, že byly vyvozeny opravdové důsledky vůči těm, kteří problémy s financováním Občanské demokratické strany způsobili. Nejsou známy žádné případy, které by se dotkly politických špiček této strany, pokud se samy mezi sebou nepohádaly, a jinak zůstaly nedotčeny. (Ozývá se bouchání do lavic některých poslanců ODS.)

Pánové, rozčilovat se můžete nad tou věcí, ale upozorňuji, že návrh vzešel z vašich řad a že je skutečně žádoucí se k tomuto návrhu vyjádřit. A buďte tak hodní, přednáší-li už některý váš kolega nesmysl, dovolte, abychom se k němu aspoň vyjádřili a zargumentovali, proč to za to pokládáme.

Jsem konkrétně v situaci, kdy v naší straně v letošním roce provedl finanční úřad podrobnou kontrolu ve všech složkách, které bylo možné z tohoto hlediska zkontrolovat - od mezd zaměstnanců až po vykazování zdaněných činností, a z toho byl učiněn závěr. Domníváte se v souvislosti s předloženým návrhem, že by bylo žádoucí ještě po podrobné finanční kontrole finančního úřadu provést ještě forenzní audit ve straně? Jaký v takovém případě to má smysl, jestliže státní orgán podrobnou kontrolu provedl?

Pikantní samozřejmě také je, že se navrhuje, aby bylo zahrnuto až období po roce 1994, když problémy spojené s tím, co bylo naznačeno v souvislosti s Občanskou demokratickou stranou, tj. možné příspěvky a úplatky v souvislosti s privatizací v té době, vlastně už byly rozhodnuty, protože hlavní privatizační akce probíhaly v období 1990 až 1994.

Pane místopředsedo, děkuji vám i všem ostatním za trpělivost, že jste mě vyslechli do konce. (Smích a potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil pan poslanec Exner. Nyní pan kolega Zahradil.

 

Poslanec Jan Zahradil: Pane předsedající, dovolte mi krátce zareagovat faktickou poznámkou na vystoupení pana kolegy Exnera. Jsem rád, že vystoupil tak, jak vystoupil. Myslím si, že to o něčem hovoří, a myslím si, že strana, která se vyznačuje tím, že mimo jiné během minulých 40 let ukradla všem všechno (část poslanců tleská), není oprávněna vyslovovat taková podezření vůči jakémukoliv jinému politickému subjektu. Zřejmě tady působí jakési obavy z toho, aby případné hloubkové šetření neobjevilo různé finanční toky, různé získávání nemovitostí atd. po roce 1989 z majetku komunistické strany. Takže uvidíme, jakým způsobem tato věc dopadne.

Děkuji vám za pozornost. (Tleskají poslanci ODS.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil kolega Zahradil. Nyní bude hovořit pan kolega Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, KSČM vznikla v březnu 1990 a v listopadu... (Smích.) - já počkám, až se někteří zasmějou, možná že tady bude potom větší klid - …a byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky v listopadu 1990. A jestli má kolega Zahradil výhrady k tomu, jestli někdo z poslanců klubu KSČM něco ukradl, ať se obrátí na orgány činné v trestním řízení. Já jsem nikomu nic neukradl a nikdy jsem nestál za nic takového před soudem. A doufám, že se podobné výrazy nebudou v této sněmovně opakovat.

Pokud chtěl pan kolega Zahradil hovořit k politice Komunistické strany Československa, která byla vedoucí politickou silou a stranou do roku 1989, tak ať hovoří jasně a s historickou pravdivostí. Mezi historickou pravdu patří také to, že od roku 1948 sedmkrát do roku 1989 vzrostl potenciál bývalého Československa. A i Václav Havel ve svém jednom z projevů řekl, že v průběhu privatizace se nenávratně ztratilo - a já podotýkám rozkradlo - nejméně 400 miliard českých korun. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Hovořil kolega Vojtěch Filip. Nyní bude hovořit pan kolega Ransdorf s faktickou poznámkou. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Byl bych rád, kdybychom se drželi v projevech věci, a kolega Zahradil v této záležitosti uhnul. Řekl bych, zachoval se podle výroku Elberda Howarda, tzn. když vám dojdou argumenty, můžete ještě začít nadávat. A když údajně podle něj bylo všechno ukradeno, co v tom případě bylo v naší zemi privatizováno? (Smích a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Hlásí se někdo dále? Ne.

Ano, hlásí se s faktickou poznámkou kolega Exner. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, můžeme mít různý názor na to, jestli Komunistická strana Československa ve 40 letech ukradla všechno nebo mnoho. Musím říci, že mi je známo skutečně nepatrné množství případů, kdy by kdokoliv za to byl odsouzen, a to i po roce 1989. Ale pokud jde o poslední roky, pak Komunistická strana Čech a Moravy neměla žádný skandál srovnatelný s jinými parlamentními politickými stranami. Možná že to vadí.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: (S povzdechem.) Chce ještě někdo vystoupit v této ponuré rozpravě? Kolega Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se vážené sněmovně, že ji budu zdržovat. Mně připadá neskutečné, kam ta debata v tuto chvíli přešla. Myslím, že to nebylo vinou našich poslanců a pozměňovacího návrhu, který byl podán. Ale to, co prostě tady zaznívá z úst komunistických poslanců, přece nesmí zaznívat v této zemi. (Hurónský smích zleva.) Já mám pocit, že už je toho opravdu dost. Vy jste ukradli opravdu všechno. Všechno v této zemi všem v této zemi. (Ozývá se bú bú.) A dojděte se zeptat kohokoliv z těch tisíců a milionů restituentů, kteří byli z těch tisíců odškodňovaných. A já mám pocit, že tyto výroky jsou opravdu na vážnou úvahu o tom, jestli tady v této zemi nemají platit paragrafy osvětimské lži a další paragrafy, které by řekly, že prostě tímto způsobem o minulosti lhát nesmíte. (Tleská celá pravá polovina sněmovny.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, nezávidím rozhodčímu fotbalových utkání, který někdy v jednom zápase stanoví metr přísnější na nedovolené zákroky, v jiném poněkud benevolentnější. Včera jsem byl poněkud - myslím si - striktnější ve využívání § 59 odst. 4, kde předsedající může, opakuji může, volat řečníky k tomu, aby hovořili k věci, dnes se snažím zas na obě strany měřit stejně a nechat rozpravu širší, ale začíná mě ten můj přístup mrzet.

Vystoupí ještě pan kolega Ransdorf - s faktickou.

 

Poslanec Miloslav Ransdorf: Ano. Dámy a pánové, po předchozím vystoupení jsem dospěl k názoru, že by bylo dobré se obrátit na organizační výbor, aby naše sněmovna též získala do pracovního poměru psychiatra. (Smích.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, nikdo se nehlásí. Rozpravu uzavřít nemohu, protože byl předložen návrh, který se má hlasovat před ukončením rozpravy. A v souladu s ustanovením zákona o jednacím řádu daným § 63 odst. 2 budeme nyní rozhodovat hlasováním - pardon. Asi bych měl dát ještě před tímto hlasováním, byť to není možno pojmout jako závěrečné slovo, protože rozprava nebyla uzavřena, ale v rozpravě se vyjádří ještě zástupce navrhovatelů pan kolega Cyril Svoboda. Zřejmě k tomu návrhu, který bude za krátkou chvíli hlasován. Prosím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP