Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
11. listopadu 1999 v 9.02 hodin
 

Přítomno: 172 poslanců

 

(Schůze opět pokračuje v 9.02 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross:Vážené kolegyně a kolegové, zahájíme další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás srdečně vítám a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a oznámili mi, kdo jste požádal a obdržel náhradní kartu. Zatím mám tyto informace: pan kolega Švrček má náhradní kartu č. 4, paní kolegyně Vlčková náhradní kartu č. 6.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Josef Lux - dlouhodobé léčení, Květoslava Čelišová - zahraniční cesta, Monika Horáková - nemoc, Ivan Pilip - zahraniční služební cesta, Jiří Bílý - služební cesta, Eva Dundáčková - služební cesta, Zdeněk Jičínský - služební cesta, Dalibor Matulka - služební cesta, Libor Ambrozek - zahraniční služební cesta, Jiří Drda - zahraniční služební cesta, František Chobot a kolegyně Jungová - také zahraniční služební cesta, Petr Koháček - služební cesta do Slovinska, stejně tak Petr Nečas a Jan Žižka. Kolega Pavel Svoboda je na služební cestě parlamentní delegace na zasedání NATO v Nizozemí a stejnou cestu má kolega Miloš Titz.

Z vlády požádali o omluvu tito členové: předseda vlády pan Miloš Zeman - přijetí člena EU Güntera Verheugena, Pavel Dostál - pracovní cesta na Šumpersko, Egon Lánský - nemoc, Pavel Mertlík - oficiální návštěva Turecka, Pavel Rychetský - pokračování zasedání legislativní rady vlády a dále přijetí pana Güntera Verheugena, Vladimír Špidla - služební cesta do Lucemburska a Francie a Vladimír Vetchý - oficiální návštěva Jihoafrické republiky a Namibie. To jsou všechny omluvy, které mám v tuto chvíli k dispozici.

Mám další technické sdělení, že pan kolega Laštůvka má náhradní kartu č. 9.

Stanovili jsme, že prvním bodem dnešního jednání bude bod č. 192.

Před projednáním vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, sněmovní tisk 400, bychom podle § 99 odst. 5 zákona o jednacím řádu měli posoudit, zdali jsou podmínky pro projednání zmíněného zákona ve zkráceném jednání.

K tomuto tématu a podle tohoto ustanovení jednacího řádu tedy otevírám v tuto chvíli rozpravu a táži se, zda se do této procedurální rozpravy někdo hlásí. Nikdo se nehlásí, proto tuto rozpravu uzavírám. A pokud v rozpravě nezazněl žádný návrh, přikročíme k hlasování.

Přednesu nejprve následující návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna konstatuje, že nadále existují podmínky pro projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), sněmovní tisk 400, ve zkráceném jednání."

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 778. Táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že z přítomných 129 poslanců bylo pro 120, nikdo nebyl proti. Návrh byl přijat.

 

V tuto chvíli zahajuji tedy projednávání bodu

 

192.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
/sněmovní tisk 400/ - zkrácené jednání

 

Předložený vládní návrh zákona uvede ministr vnitra ČR pan Václav Grulich. Prosím, pane ministře, přistupte k řečništi, můžete hovořit.

Ještě technické sdělení - pan kolega Janeček má náhradní kartu č. 10.

Nyní hovoří ministr vnitra ČR pan Václav Grulich - prosím, pane ministře.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, z pověření vlády…

 

 

 

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Pane ministře, já vás musím ještě přerušit, aby se přece jenom v jednacím sále zklidnila atmosféra.

Kolegyně a kolegové, já se často dostávám do situace, kde mě lidé upozorňují, alespoň ti, kteří sledují noční zasedání sněmovny a nemají v noci zřejmě nic jiného na práci, že je dosti nedůstojné, když v dolní komoře Parlamentu předsedající, ať jím je kdokoliv, musí každých pět nebo deset minut napomínat jednací sál, aby vytvořil atmosféru, ve které se dá pracovat. Je to opravdu velice nedůstojné, a jestli si ti, kdo to neustále dělají, neuvědomují, že tím velice výrazně škodí pověsti Parlamentu ČR, požádal bych je, aby se na základě toho, co nyní sděluji, nad svým konáním velice vážně zamysleli. Platí to na všechny, i na čelné představitele politických stran a sněmovny.

Prosím, pane ministře, hovořte.

 

Ministr vnitra ČR Václav Grulich: Děkuji, pane předsedající.

Dámy a pánové, předkládám odůvodnění zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů.

Novým systémem pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla došlo k zásadní změně, kdy dosavadní zákonné pojištění je nahrazeno povinným smluvním pojištěním. Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu vzniká všem vlastníkům motorových vozidel.

Na základě citovaného zákona a především prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu - je to vyhláška č. 205/1999 Sb. - vzniká pro vlastníky vozidel povinnost sdělit příslušné pojišťovně veškeré údaje týkající se motorových vozidel, přičemž se tato povinnost vztahuje i na BIS, na vozidla provozovaná vojenským zpravodajstvím, Úřadem pro zahraniční styky a informace a pro některé útvary Policie ČR, které při odhalování k trestné činnosti pracují s operativní a zpravodajskou technikou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP