Poslanec Vlastimil Tlustý: Zpravodaj konstatuje, že se zpravodaj zmýlil, a souhlasí s navrženým postupem.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím, abyste předkládal jednotlivé návrhy, jak o nich budeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V tom případě bych si dovolil je uvádět:

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby použila částku na program konsolidace zdravotnických zařízení především

1. na úhradu oprávněných pohledávek zdravotnických zařízení za zaniklými a likvidovanými zdravotními pojišťovnami.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 113 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 113 byl tento návrh přijat, když se pro něj z přítomných 196 pro vyslovilo 164 a 11 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje bod 2., který zní: "k financování celoplošných preventivních programů ve zdravotnictví".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 114 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 114 se z přítomných 196 pro vyslovilo 138, proti bylo 18. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Třetí bod zní: "k posílení pojišťoven provádějících zdravotní pojištění".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 115 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 115 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 vyslovilo 16, proti bylo 143.

 

V tuto chvíli nám nezbývá nic jiného, než hlasovat o návrhu usnesení pana poslance Janečka jako o celku, to znamená o těch jeho částech, které byly schváleny, to je o bodu 1. a 2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 116 a ptám se: Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že návrh usnesení pana poslance Janečka jako celek byl schválen, když se pro něj v hlasování pořadové číslo 116 z přítomných 197 pro vyslovilo 161, 11 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: K tomuto bodu jsme se vrátili v okamžiku, kdy jsem směřoval k hlasování o návrhu doprovodného usnesení paní poslankyně Jirousové, což je poslední navržený text doprovodného usnesení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zde budeme hlasovat o návrhu jako o celku - raději se již o tom ujišťuji? Je tomu tak.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 117 a ptám se: Kdo je pro tento návrh usnesení? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 117 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 pro vyslovilo 33, 87 bylo proti.

 

V tuto chvíli jsme vyčerpali veškeré návrhy usnesení. Děkuji panu zpravodajovi za odvedenou práci. Tím jsme skončili projednávání tohoto bodu. V tuto chvíli udílím slovo přihlášenému předsedovi vlády.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, neobávejte se dlouhého projevu, budu velice stručný. Chtěl bych velice upřímně poděkovat všem těm poslancům, kteří hlasovali pro návrh státního rozpočtu. Chtěl bych jim poděkovat za odpovědnost a pevně věřím, že spolupráce vlády s Poslaneckou sněmovnou při snaze zlepšit ekonomickou situaci České republiky bude v tomto duchu pokračovat. Ještě jednou vám děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji předsedovi vlády panu Miloši Zemanovi.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na základě dohody, která vznikla na politickém grémiu Poslanecké sněmovny, v tuto chvíli navrhuji, aby veškeré neprojednané body byly přeřazeny na 9. schůzi Poslanecké sněmovny, tedy dle našeho jednacího řádu v tuto chvíli vyřazeny z pořadu této schůze. Jedná se o body 13, 14, 15, 17, 18 a 19 schváleného pořadu 8. schůze Poslanecké sněmovny. (Námitky mimo mikrofon.) Paní poslankyně, páni poslanci, já se omlouvám, nejedná se o body pod těmi čísly, která jsem právě četla. Já jsem četla ze zkráceného pořadu schůze. To znamená, že tato čísla nejsou platná. Jedná se o první čtení návrhů zákonů sněmovní tisk 90, sněmovní tisk 92, sněmovní tisk 93 a o mezinárodní smlouvy - první čtení sněmovní tisk 71, 72 a 79.

 

V tuto chvíli dávám hlasovat o tomto procedurálním návrhu v hlasování pořadové číslo 118, které zahajuji a ptám se: Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 118 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 pro vyslovilo 167 a 6 bylo proti.

 

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že tímto hlasováním lze říci, že jsme projednali veškeré body pořadu schůze, končím z pověření předsedy Poslanecké sněmovny 8. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze ukončena ve 14.19 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP