(Schůze opět zahájena ve 14.01 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po skončení přestávky pro jednání poslaneckého klubu KSČM budeme nyní hlasovat o návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1999 jako o celku.

Prosím všechny, kteří mají zájem hlasovat, aby se neprodleně dostavili na svá místa ve sněmovně. Abych ušetřila dobíhající poslance případných zranění, oznamuji, že konečné hlasování o zákonu jako o celku bude přesně ve 14.05 hodin. (Krátká přestávka - zbývající poslanci zaujímají svá místa v jednacím sále.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v tuto chvíli nezbývá nic jiného, než abychom hlasovali o návrzích zákona jako o celku, protože o všech pozměňovacích návrzích bylo již hlasováno.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 1999 podle sněmovního tisku 40/3, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 1999, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 109.

V tuto chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 109 a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 198 pro vyslovilo 114 a 83 bylo proti.

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a blahopřeji ministrovi financí. (Potlesk).

 

V tuto chvíli prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrhy doprovodných usnesení.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: V rozpravě ve druhém čtení byly předneseny celkem čtyři návrhy doprovodných usnesení; máte je uvedeny v tisku 40/7.

Prvním z nich je návrh doprovodného usnesení, které přednesl pan poslanec Ladislav Korbel.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Budeme nyní hlasovat o návrhu doprovodného usnesení pana poslance Ladislava Korbela jako o celku.

Rozhodneme o tom v hlasování pořadové číslo 110, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 110 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 197 pro vyslovilo 36 a 137 bylo proti.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhým návrhem doprovodného usnesení je návrh pana poslance Jiřího Payna. Tento návrh sněmovně doporučuji.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 111 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 111 se z přítomných 197 pro vyslovilo 96, 74 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Udílím slovo přihlášenému ministrovi financí. Je pravda, že člen vlády může mluvit kdykoli, ale ne v průběhu hlasování.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Dovedu zde pochopit jakýsi řekněme projev úlevy od poslanců ODS. Ale kdyby jich nebylo, jejich pevného, skálopevného postoje, nebylo by to ani za mák zajímavé. Za to jim budiž dík. (Potlesk.)

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Mohu pokračovat bez komentáře?

Dalším návrhem usnesení je návrh pana poslance Josefa Janečka, který na začátku rozpravy upřesnil svůj návrh tak, že ve třetím bodu končí tento bod slovy "zdravotní pojištění" a slova "jde tedy o to, aby se zkrátila ona doba splatnosti" nejsou součástí tohoto návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 112 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 112 se z přítomných 197 pro vyslovilo 98, 59 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Pane zpravodaji, dříve než dám slovo panu poslanci Josefu Janečkovi, vidím zde přímo v pozměňovacích návrzích, že bylo procedurálně navrženo hlasovat o každém ze tří navržených bodů zvlášť.

Musím se v tuto chvíli velice omluvit, že bylo hlasováno o návrhu jako celku. Pane zpravodaji, byla to vaše chyba, měl jste na to upozornit.

Tím pádem prohlašuji hlasování pořadové číslo 112 za zmatečné a budeme hlasovat znovu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP