(pokračuje Buzková)

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Pilipa, který navrhuje předsunout bod 8 před bod 4.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 179 pro vyslovilo 64, proti bylo 86.

 

Dalším návrhem byl návrh pana poslance Kováčika, a to návrh za bod 4 zařadit bod s názvem "Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k řešení situace vzniklé v zemědělství a zpracovatelském průmyslu v souvislosti s dotovanými dovozy zemědělských a potravinářských komodit".

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 5, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 176 pro vyslovilo 83, proti bylo 60.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Matulky, na zařazení nového bodu za stávající bod 29 s názvem "Informace ministra kultury České republiky o současném stavu přípravy plnění usnesení Poslanecké sněmovny".

Zahajuji hlasování pořadové číslo 6 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 pro vyslovilo 52, proti bylo 34.

 

Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

Dalším návrhem pana poslance Matulky je sloučit rozpravu k bodům 5 a 6.

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 7, které zahajuji a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 7 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 178 pro vyslovilo 126, proti bylo 35.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Vymětala, a to za bod 33 zařadit nový bod, který by se jmenoval "Usnesení Poslanecké sněmovny k usnesení organizačního výboru č. 52, bod 5, ze dne 19. 11. 1998".

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 8 se z přítomných 177 pro vyslovilo 65, proti 65. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším bodem je návrh pana poslance Filipa, aby za stávající bod 1 byl zařazen bod "Změna v orgánech Poslanecké sněmovny".

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 9 se z přítomných 178 pro vyslovilo 172, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh pana poslance Tlustého, který navrhuje, aby - pane poslanče, prosím, poslouchejte mě, zda budu správně uvádět váš návrh - bod 4, kterým je "Vládní návrh zákona o státním rozpočtu", byl projednáván zítra jako první bod pořadu zítřejšího dne a aby bod 1 stávajícího pořadu...

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Omlouvám se - navrhl jsem, aby to byl první bod zítřejšího odpoledního jednání, to znamená zítra ve 13.15 hodin, a zároveň aby bod 1 byl zařazen za bod 4.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tedy bezprostředně za tento bod. Mám to chápat tak, že máme hlasovat společně o tomto návrhu, nebo o každém bodu zvláště? Budeme hlasovat společně.

 

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Tlustého v hlasování pořadové číslo 10 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 10 se z přítomných 177 pro vyslovilo 156, proti 11. Tento návrh byl přijat.

 

Dalším návrhem je návrh paní poslankyně Jirousové. Nestačila jsem si zaznamenat všechny podrobnosti jejího návrhu. Zaznamenala jsem, že je to návrh na zařazení nového bodu s názvem "Kontrola usnesení č. 113 z 5. schůze Poslanecké sněmovny", ale nezaznamenala jsem, z jakého dne byla tato schůze Poslanecké sněmovny.

 

Poslankyně Taťána Jirousová: Já to ještě jednou zopakuji. Je to usnesení 113, které bylo schváleno na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 11. 9. 1996, kterým Poslanecká sněmovna žádá vládu o zformulování koncepce zdravotnictví.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Jedná se o usnesení minulé Poslanecké sněmovny. Ještě jednou zopakuji - název bodu by byl "Kontrola usnesení č. 113 z 5. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 11. 9. 1996" a zařadit se navrhuje za stávající bod 30.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 11 a ptám se, kdo je pro tento návrh paní poslankyně Jirousové. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 11 se z přítomných 177 pro vyslovilo 84, proti 19. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP