Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, čas určený na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v našem jednání. Byla uzavřena rozprava k bodům 6, 7 a 8. V tuto chvíli bychom měli přistoupit k projednávání bodu č. 6 po ukončené obecné rozpravě v prvním čtení.

Poprosil bych tedy v souladu s ' 66, odst. 2, navrhovatele sněmovního tisku č. 35, kterým je ministr financí Ivo Svoboda, kterého zde ale v tuto chvíli nevidím, aby se ujal slova. Jelikož se slova ujmout nemůže, neb zde fyzicky není přítomen, prosím všechny o malou chvíli strpení a prosím aparát sněmovny, aby vyhledal ministra financí. Jelikož zde nevidím ministra financí a není mi příliš příjemné napínat vaši trpělivost a toleranci..., už jde, je to v pořádku. I když zde fyzicky není, je avizovaný přístup ministra financí.

Vracíme se tedy k projednávanému bodu číslo 6, který - jak už jsem avizoval po ukončení obecné rozpravy v prvním čtení - bychom měli projednávat. Nyní by měl vystoupit za navrhovatele ministr financí Ivo Svoboda se závěrečným slovem. Pane ministře, zdali chcete využít svého práva, tak vás prosím, abyste vystoupil před řečnický pult. Můžete se ale svého práva vzdát. Nevzdáváte se práva, proto by bylo dobré, kdybyste se ujal slova.

 

Ministr financí ČR Ivo Svoboda: Děkuji za slovo. Vážené dámy a vážení pánové, zaměřím se v tomto fragmentu závěrečného slova, které jsem doufal, že zazní nejpozději dnes, pouze na dva daňové zákony a většinu pozornosti budu věnovat daním spotřebním.

Co se týče daně spotřební, zazněl zde jeden konkrétní dotaz již nyní v prvním čtení, možná předčasně, ale mám za to, že tato sněmovna si zaslouží, aby byl zodpovězen v plném rozsahu. Byla zde vyjádřena pochybnost nad tím, zda zvýšení daně spotřební u uhlovodíkových paliv a maziv nepovede k takovému poklesu poptávky, že toto zvýšení by vedlo, když ne k přímému snížení výnosu z této daně, tak alespoň k její stagnaci, nechci říkat v reálné hodnotě, ale dokonce v hodnotě nominální. Problém byl prověřen a zdá se, že toto riziko nehrozí. Poptávka po pohonných hmotách do motorových vozidel je velmi tuhá a v podstatě nesleduje ve střednědobém horizontu cenovou křivku. Česky řečeno - spotřeba paliv a maziv nezávisí na oblasti toho vývoje cen, který jsme zažívali v minulých letech, nezažívá žádné výkyvy ve hmotě, které by opravňovaly k takto pesimistické hodnotě, k takto pesimistickému závěru.

Pokud se týká dotazu o možnosti regulace cen v této oblasti, uvádím, že věcná regulace byla zrušena v roce 1996. Důvod byl stejný, jako platí dnes. Na českém trhu vládne poměrně rozsáhlá převaha nabídky nad poptávkou. Nemám tedy obavy, že by zakolísání cen mohlo způsobit úzká místa v dodávkách a tím cenový vývoj, který by překračoval meze vymezené tím eventuálním navýšením spotřební daně. Tolik k dani spotřební.

Pokud se týče daně z příjmu, musíme odmítnout některé účelové argumentace v této věci. Na druhou stranu akceptuji argumentaci nepřímou, hovořící o tom, že zrychlení odpisů nepřináší ztrátovým podnikům nic. Je to samozřejmě pravda, ale ztrátových podniků je jedna třetina. A já bych byl rád, aby bylo přijato alespoň opatření, které pomůže v krátké době, kterou tato vláda měla k dispozici, k tomu, aby připravila alespoň základní variantu, základní úpravu, aby bylo pomoženo alespoň těm dvěma třetinám, které zatím vykazují zisk, a pomohla jim, aby v zisku zůstaly stabilnější, aby v tom zisku byly na vyšší hladině.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP