Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Miroslav Krajíček

Schůze: 13, 17, 19, 22, 25, 27, 34, 35, 39

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/
část č. 257 (20. 5. 1999)

53. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - prvé čtení
část č. 417 (3. 6. 1999), část č. 439 (8. 6. 1999)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - prvé čtení
část č. 440 (8. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

23. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - druhé čtení
části č. 71-72 (13. 10. 1999)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
část č. 83 (13. 10. 1999)

150. Vládní návrh zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 199/ - třetí čtení
část č. 484 (4. 11. 1999)

181. Informace o finančním zajištění Programu obnovy vodních toků a vodohospodářských zařízení pro rok 1999 /sněmovní tisk 277/
části č. 600-601 (11. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - druhé čtení
část č. 22 (30. 11. 1999)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení
část č. 188 (7. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby /sněmovní tisk 518/ - prvé čtení
část č. 254 (1. 3. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

53. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
část č. 190 (23. 5. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

26. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Petra Nečase a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 578/ - druhé čtení
část č. 76 (15. 9. 2000)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

36. Návrh poslanců Cyrila Svobody a Stanislava Křečka na vydání zákona o Komoře soudních znalců České republiky a o změně zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících /sněmovní tisk 803/ - prvé čtení
část č. 98, části č. 102-103 (22. 2. 2001)

35. schůze (3. - 13. 4. 2001)

47. Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně, Jiřího Karase a Václava Krásy na vydání zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech /sněmovní tisk 855/ - prvé čtení
část č. 193 (11. 4. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

75. Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení
část č. 236 (25. 10. 2001)


Přihlásit/registrovat se do ISP