Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Zdeněk Švrček

Schůze: 5, 7, 8, 9, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 32, 39, 43, 46, 47, 49

5. schůze (13. - 21. 10. 1998)

9. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
část č. 62 (14. 10. 1998)

7. schůze (24. 11. - 2. 12. 1998)

4. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - opakované prvé čtení
část č. 57 (25. 11. 1998)

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 /sněmovní tisk 40/3/ - druhé čtení
část č. 19 (12. 1. 1999)

7. Návrh poslanců Jaroslava Palase a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení
část č. 64 (13. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/ - druhé čtení
část č. 27 (3. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

32. Komplexní zhodnocení povodňové katastrofy v červenci 1997 a návrh systému zabezpečení obnovy území postižených povodněmi, případně dalšími přírodními katastrofami /sněmovní tisk 87/
část č. 256 (20. 5. 1999)

97. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 80, části č. 82-84 (13. 5. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

26. Vládní návrh zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) /sněmovní tisk 248/ - druhé čtení
část č. 87, část č. 89 (13. 10. 1999)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 263/ - druhé čtení
část č. 60, část č. 62 (13. 10. 1999)

105. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - prvé čtení
část č. 459 (3. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

31. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
části č. 90-91 (1. 12. 1999)

21. schůze (18. - 28. 1. 2000)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony /sněmovní tisk 349/ - druhé čtení
části č. 88-89 (20. 1. 2000)

61. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení
část č. 183 (25. 1. 2000)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

6. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - druhé čtení
části č. 75-76, část č. 78, část č. 81 (23. 2. 2000)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení
část č. 57 (23. 2. 2000)

61. Vládní návrh zákona o informačních systémech veřejné správy /sněmovní tisk 457/ - prvé čtení
část č. 462 (9. 3. 2000)

91. Vládní návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/ - třetí čtení
části č. 328-334 (3. 3. 2000)

98. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - třetí čtení
část č. 283 (2. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - druhé čtení
část č. 39 (5. 4. 2000)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb. /sněmovní tisk 497/ - třetí čtení
část č. 282 (13. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

4. Návrh zákona o telekomunikacích a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 390/5/ - vrácený Senátem
část č. 16 (16. 5. 2000)

27. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - druhé čtení
část č. 81 (17. 5. 2000)

102. Vládní návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 436/ - třetí čtení
část č. 216 (24. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

74. Vládní návrh zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 477/ - třetí čtení
část č. 354 (12. 7. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení
část č. 43 (24. 1. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení
část č. 87 (18. 10. 2001)

28. Návrh poslanců Karla Sehoře, Jaroslava Plachého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 824/ - druhé čtení
část č. 93 (18. 10. 2001)

33. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - druhé čtení
část č. 131 (19. 10. 2001)

153. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - třetí čtení
části č. 380-385, část č. 389 (31. 10. 2001), část č. 408 (1. 11. 2001)

185. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 887/ - druhé čtení
část č. 365 (31. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

139. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 249, část č. 251 (6. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

65. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 1222/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 177 (5. 2. 2002)

171. Řešení situace v letecké záchranné službě
část č. 189 (6. 2. 2002)

47. schůze (12. 3. - 9. 4. 2002)

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1264/ - prvé čtení
část č. 117 (14. 3. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1264/ - druhé čtení
část č. 15 (23. 4. 2002)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1264/ - třetí čtení
části č. 163-165 (2. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP