Stenografický zápis 40. schůze, 15. března 1996


(Schůze zahájena

Předseda PSP Milan Uhde


40. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovních tisků 1763 a 2105

Poslanec Oldřich Kužílek
Poslankyně Milada Kadlecová
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Marek Benda
Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Předseda PSP Milan Uhde
Poslanec Oldřich Kužílek


56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Nováková
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Luděk Rubáš
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Emil Jaroš
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Luděk Rubáš
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Andrej Gjurič
Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Martin Syka
Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Luděk Rubáš
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský


51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář
Předseda PSP Milan Uhde

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Robert Kolář


56. Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího řešení

Místopředseda PSP Jan Kasal


57. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Karel Mach


58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998 - třetí čtení

Poslanec Josef Křížek
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Poslanec Josef Křížek


59. Vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č.../1995 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1999 - třetí čtení

Poslanec Josef Křížek
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux


60. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z Programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996, podle sněmovního tisku 2113

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby

Poslanec Robert Kolář
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze skončena


Přihlásit/registrovat se do ISP