23. - 26. května 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 31. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 23. - 26. května 1995

Obsah:

23. května 1995

Schůzi zahájil předseda PSP Milan Uhde

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Schválen porad schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1719 - 1726 a 1743

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1727, 1744 a 1745

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Káhiře dne 19. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1525

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 24. října 1994 v Tallinu, Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 25. října 1994 v Rize a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 27. října 1994 ve Vilniusu, podle sněmovního tisku 1587

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1994 v Abu Dhabi, podle sněmovního tisku 1601

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích, podepsaná v Bonnu dne 3. listopadu 1994, podle sněmovního tisku 1405

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, podepsaná dne 24. června 1994 v Červené nad Vltavou, doplněná nótami Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky, podle sněmovního tisku 1588

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Jana Deckera

Usnesení schváleno

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu mezinárodní Úmluva o jaderné bezpečnosti, podepsaná dne 20. září 1994 ve Vídni, podle sněmovního tisku 1586

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Pavla Seifera

Usnesení schváleno

IX. Návrh na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky, podle sněmovního tisku 1765

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

24. května 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, podle sněmovních tisků 1548 a 1738

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Usnesení schváleno

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1563 a 1704

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XII. Zákon o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození v souvislosti s 50. výročím ukončení 2. světové války, přijatý poslaneckou sněmovnou dne 20. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

XIII. Návrh poslance Libora Nováka (1958) na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1367 a 1465

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslanců Pavla Hirše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle sněmovních tisků 1565 a 1740

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Doplnění pořadu schůze schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1563 a 1704

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vlastimila Vlčka

Usnesení schváleno

XV. Návrh poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní rád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1583 a 1737

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XVI. Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1678 a 1736

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XVII. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XIX. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (9. 7. 1994 až 31. 1. 1995), podle sněmovního tisku 1541

Řeč poslance Martina Přibáně

Usnesení schváleno

XX. Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1609

Řeč poslance Martina Chudoby

Usnesení schváleno

XXI. Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994, podle sněmovního tisku 1647

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Usnesení schváleno

XXII. Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1600

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

XXIII. Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Usnesení schváleno

XXIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1562 a 1766

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Leopolda Zubka

Usnesení schváleno

XXV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1746

Usnesení schváleno

XXVI. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 18. dubna do 22. května 1995, podle sněmovního tisku 1747

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

25. května 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslankyně Evy Matouškové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Josefa Mandíka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Luboše Němce

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Ladislava Bodyho

XXVIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Stanislava Grosse

Další část schůze řídil místopředseda PSP Pavel Tollner

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslance Jaroslava Broulíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč místopředsedy vlády ČR Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zdenka Trojana

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Pavla Kuličky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XVIII. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIX. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, podle sněmovních tisků 1692 a 1693

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Josefa Křížka

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Miroslava Rašky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, podle sněmovních tisků 1621 a 1762

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Zdenka Vorlíčka

Řeč poslance Emila Jaroše

Usnesení schváleno

XXXI. Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě, podle sněmovních tisků 1540 a 1741

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jiřího Šollera

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč ministra dopravy ČR Jana Stráského

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIX. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1994, podle sněmovních tisků 1692 a 1693

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy vlády ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1549 a 1707

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Miroslava Novotného

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Hájka

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Miroslava Novotného

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

26. května 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

XXXIII. Vládní návrh zákona o státní sociální podpore, podle sněmovních tisků 1444 a 1629

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslankyně Mileny Kolárové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslankyně Mileny Kolárové

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXIV. Návrh na odvolání předsedkyně mandátového a imunitního výboru z funkce na její žádost

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Vika

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění poradu schůze schváleno

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Viktora Dobala

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Richarda Mandelíka

XXXVI. Volba člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Marka Bendy

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXXVII. Volba poslance do výboru poslanecké sněmovny

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, podle sněmovních tisků 1602 a 1739

Řeč místopředsedy vlády ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč místopředsedy vlády ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXIII. Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1444 a 1629

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Usnesení schváleno

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, podle sněmovních tisků 1471 a 1630

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Usnesení schváleno

XXXX. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1564 a 1708

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Holuba

Usnesení schváleno

XXXXI. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku na rok 1995, podle sněmovního tisku 1582

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny ČR

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXXII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se předkládají prezidentu republiky návrhy na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání České republiky

Řeč místopředsedy PSP Pavla Tollnera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Macháčka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodu

XXXV. Volba předsedy mandátového a imunitního výboru poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP