Úterý 24. listopadu 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 8. schůzi České národní rady

24. listopadu 1992

Obsah:

Schůzi zahájil místopředseda ČNR J. Vlach.

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Josefa Hurty

Schválen pořad schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 169

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

II. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kasal.

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

III. Informace vlády České republiky k projednávaným smlouvám mezi Českou a Slovenskou republikou

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Řeč poslance Josefa Hájka

IV. Návrh na schválení dohody o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podle sněmovního tisku 116

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Hájka

Usnesení schváleno

V. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic podle sněmovního tisku 118

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Usnesení schváleno

VI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích podle sněmovního tisku 119

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Usnesení schváleno

VII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti podle sněmovního tisku 121

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Usnesení schváleno

VIII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky podle sněmovního tisku 122

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Usnesení schváleno

IX. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti podle sněmovního tisku 123

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Usnesení schváleno

X. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby podle sněmovního tisku 124

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Usnesení schváleno

XI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení podle sněmovního tisku 125

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Usnesení schváleno

XII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů podle sněmovního tisku 126

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Usnesení schváleno

XIII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podle sněmovního tisku 127

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Usnesení schváleno

XIV. Návrh na schválení dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro oblast zdravotní péče podle sněmovního tisku 129

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Usnesení schváleno

XV. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání podle sněmovního tisku 130

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Usnesení schváleno

XVI. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Slovenské republice podle sněmovního tisku 131

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Usnesení schváleno

XVII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání podle sněmovního tisku 117

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Usnesení schváleno

XVIII. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí podle sněmovního tisku 128

Řeč ministra životního prostředí Františka Bendy

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Štěrby

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. do 23. listopadu 1992 podle sněmovního tisku 166

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XX. Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech. ve znění pozdějších změn a doplňků, dále jen "Sankční zákon" podle sněmovních tisků 108 a 109

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Jiřího Faifra

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Jiřího Křížka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Litomiského

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Usnesení schváleno

XXI. Návrh zahraničního výboru na usnesení České národní rady k žádosti o podmíněné členství České republiky v Radě Evropy podle sněmovních tisků 170 a 170 A

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslankyně Ivany Janů

Usnesení schváleno

Závěrečné slovo místopředsedy ČNR J. Vlacha.

PRAHA 1992

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP