Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 8. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 169

Projednávání (24. listopadu 1992)

II. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

Projednávání (24. listopadu 1992)

III. Informace vlády České republiky k projednávaným smlouvám mezi Českou a Slovenskou republikou

Projednávání (24. listopadu 1992)

IV. Návrh na schválení dohody o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podle sněmovních tisků 116

Projednávání (24. listopadu 1992)

V. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic podle sněmovního tisku 118

Projednávání (24. listopadu 1992)

VI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích podle sněmovního tisku 119

Projednávání (24. listopadu 1992)

VII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti podle sněmovního tisku 121

Projednávání (24. listopadu 1992)

VIII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky podle sněmovního tisku 122

Projednávání (24. listopadu 1992)

IX. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti podle sněmovního tisku 123

Projednávání (24. listopadu 1992)

X. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby podle sněmovního tisku 124

Projednávání (24. listopadu 1992)

XI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení podle sněmovního tisku 125

Projednávání (24. listopadu 1992)

XII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů podle sněmovního tisku 126

Projednávání (24. listopadu 1992)

XIII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podle sněmovního tisku 127

Projednávání (24. listopadu 1992)

XIV. Návrh na schválení dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro oblast zdravotní péče podle sněmovního tisku 129

Projednávání (24. listopadu 1992)

XV. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání podle sněmovního tisku 130

Projednávání (24. listopadu 1992)

XVI. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Slovenské republice podle sněmovních tisků 131

Projednávání (24. listopadu 1992)

XVII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání podle sněmovního tisku 117

Projednávání (24. listopadu 1992)

XVIII. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí podle sněmovního tisku 128

Projednávání (24. listopadu 1992)

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. do 23. listopadu 1992 podle sněmovního tisku 166

Projednávání (24. listopadu 1992)

XX. Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemdělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále jen Sankční zákon podle sněmovních tisků 108 a 109

Projednávání (24. listopadu 1992)

XXI. Návrh zahraničního výboru na usnesení České národní rady k žádosti o podmíněné členství České republiky v Radě Evropy podle sněmovního tisku 170 a 170 A

Projednávání (24. listopadu 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP