Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 8. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 8. schůze, 24. listopadu 1992(Jednání zahájeno ve 13.10 hodin)

Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Václav Čundrle
Poslanec Josef Hurta


I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 169

Místopředseda ČNR Jiří Vlach


II. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Jaroslav Žižka
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jaroslav Žižka
Poslanec Jozef Wagner


III. Informace vlády České republiky k projednávaným smlouvám mezi Českou a Slovenskou republikou

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jiří Honajzer
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jan Zahradníček
Poslanec Josef Hájek


IV. Návrh na schválení dohody o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou podle sněmovních tisků 116

Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý
Poslanec Josef Hájek


VI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích podle sněmovního tisku 119

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Kozák


VII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti podle sněmovního tisku 121

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Stanislav Kozák
Poslanec Vítězslav Valach
Ministr vnitra ČR Jan Ruml


VIII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky podle sněmovního tisku 122

Ministr vnitra ČR Jan Ruml


IX. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti podle sněmovního tisku 123

Ministr vnitra ČR Jan Ruml


X. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby podle sněmovního tisku 124

Ministr vnitra ČR Jan Ruml


XI. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení podle sněmovního tisku 125

Ministr vnitra ČR Jan Ruml


XII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů podle sněmovního tisku 126

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička


XIII. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech podle sněmovního tisku 127

Místopředseda ČNR Jiří Vlach


XIV. Návrh na schválení dohody mezi Českou republikou a Slovenskou republikou pro oblast zdravotní péče podle sněmovního tisku 129

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák


XVI. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Slovenské republice podle sněmovních tisků 131

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Miroslav Kašpárek


XVII. Návrh na schválení smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o měnovém uspořádání podle sněmovního tisku 117

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha


XVIII. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí podle sněmovního tisku 128

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Piťha


V. Návrh na schválení smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic podle sněmovního tisku 118

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Kozák


XV. Návrh na schválení dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání podle sněmovního tisku 130

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Tomáš Štěrba


XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. do 23. listopadu 1992 podle sněmovního tisku 166

Místopředseda ČNR Jiří Vlach


XX. Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemdělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších změn a doplňků, dále jen Sankční zákon podle sněmovních tisků 108 a 109

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Faifr
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jan Černý
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Litomiský
Poslanec František Trnka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Stanislav Kozák


XXI. Návrh zahraničního výboru na usnesení České národní rady k žádosti o podmíněné členství České republiky v Radě Evropy podle sněmovního tisku 170 a 170 A

Poslankyně Ivana Janů
Poslankyně Marie Stiborová
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Martin Syka
Poslanec Josef Ježek
Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Jiří Bílý
Poslankyně Ivana Janů
Přihlásit/registrovat se do ISP