17. - 18. listopadu 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

6. schůze17. - 18. listopadu 1992

Těsnopisecká zpráva o schůzi

České národní rady

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 90 až 92, 110 až 114, 136, 137, 151, 153, 157, 160 a 163

II. Návrh na doporučení České národní rady Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky podle tisku FS 132

III. Vládní návrh zákona České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993 podle sněmovních tisků 132 a 133

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o Vězeňské službě České republiky podle sněmovních tisků 21 a 46

V. Volba členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 52

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky podle sněmovních tisků 50 a 93

VII. Návrh poslance M. Bendy a dalších na vydání zákona České národní rady o Sbírce zákonů podle sněmovních tisků 134 a 135

VIII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky podle sněmovních tisků 88 a 96

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

X. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. října do 16. listopadu podle sněmovního tisku 97

PRAHA 1992

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP