Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 6. schůze

Zahájení schůze

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 90 až 92, 110 až 114, 136, 137, 151, 153, 157, 160 a 163

Projednávání (17. listopadu 1992)

II. Návrh na doporučení České národní rady Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky podle tisku FS 132

Projednávání (17. listopadu 1992)

III. Vládní návrh zákona České národní rady o zvýšení důchodů v roce 1993 podle sněmovních tisků 132 a 133

Projednávání (17. listopadu 1992)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o Vězeňské službě České republiky podle sněmovních tisků 21 a 46

Projednávání (17. listopadu 1992)

V. Volba členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 52

Projednávání (17. listopadu 1992)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky podle sněmovních tisků 50 a 93

Projednávání (18. listopadu 1992)

VII. Návrh poslance M. Bendy a dalších na vydání zákona České národní rady o Sbírce zákonů podle sněmovních tisků 134 a 135

Projednávání (18. listopadu 1992)

VIII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona ČNR, kterým se zřizuje Soud ochrany ústavnosti České republiky podle sněmovních tisků 88 a 96

Projednávání (18. listopadu 1992)

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (18. listopadu 1992)

X. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. října do 16. listopadu podle sněmovního tisku 97

Projednávání (18. listopadu 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP