Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 5. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 5. schůze, 20. října 1992

Následující část


(Jednání zahájeno ve 13.15 hodin)

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka
Poslanec Josef Křížek


I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 53, 54, 66, 67, 68 a 84

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka


II. Vládní návrh zákona České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991 podle sněmovních tisků 48 a 55

Ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Vraný


III. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1991 podle sněmovního tisku 79

Ministr financí Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda ČNR Karel Ledvinka


IV. Návrh na volbu členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 52

Místopředseda ČNR Karel Ledvinka


V. Vládní návrh zákona České národní rady o auditorech a České komoře auditorů podle sněmovních tisků 11 a 56

Ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jan Černý
Ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec ing. Libor Novák


VI. Vládní návrh zákona České národní rady o daňovém poradenství a České komoře daňových poradců podle sněmovních tisků 18 a 57

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec František Kačenka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda ČNR Karel Ledvinka
Poslanec Josef Kubiš
Poslanec Robert Kolář


VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992, a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice, podle sněmovních tisků 51 a 59

Ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Miloš Skočovský
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Tomáš Štěrba
Ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda ČNR Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 18.05 hod.)


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP