25. - 26. srpna 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII.volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 3. schůzi České národní rady

25. - 26. srpna 1992

Obsah:

Schůzi zahájil předseda ČNR Milan Uhde.

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze.

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR podle sněmovních tisků 12 a 13

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh na jmenování poslanců České národní rady do Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

III. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Miloslava Výborného

IV. Návrh poslanců ČNR Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., podle sněmovních tisků 10 a 17

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Františka Trnky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Karla Macha

Usnesení schváleno

V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. července do 25. srpna 1992 podle sněmovního tisku 16 a dodatku

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.

VI. Návrh senátu 16 Co Krajského soudu v Ostravě podle čl. 8, odst. 1, písm. h) ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, na vydání nálezu podle čl. 3, odst. 1 citovaného ústavního zákona o nesouladu § 32, odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, s čl. 22, písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Martina Syky

Závěrečná řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP