Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 3. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 12 a 13

Projednávání (25. srpna 1992)

II. Návrh na jmenování poslanců České národní rady do rady Státního fondu životního prostředí České republiky

Projednávání (25. srpna 1992)

III. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (25. srpna 1992)

IV. Návrh poslanců České národní rady Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb., podle sněmovních tisků 10 a 17

Projednávání (25. srpna 1992)

V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 13. července do 25. srpna 1992 podle sněmovního tisku 16 a dodatku

Projednávání (25. srpna 1992)

VI. Návrh senátu 16 Co Krajského soudu v Ostravě podle čl. 8, odst. 1, písm. h) ústavního zákona č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR, na vydání nálezu podle čl. 3, odst. 1 citovaného ústavního zákona o nesouladu §32, odst. 4 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, s čl. 22, písm. a) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Projednávání (26. srpna 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP