Sněmovní tisky
Ing. Václav Zemek - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 27 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 57/0 Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdůVládní návrh zákonaSchváleno, 15/2015 Sb.
 68/0 Návrh na odvolání některých výhrad ČR k mnohostran.mez.sml.Mezinárodní smlouvaSchválena
 79/0 Změna Kjótského prot. k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatuMezinárodní smlouvaSchválena, 4/2021 Sb. m. s.
 109/0 Změna příl. A Stockholm.úml.o perzis.organických polutantechMezinárodní smlouvaSchválena, 47/2015 Sb. m. s.
 110/0 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgányMezinárodní smlouvaSchválena, 65/2014 Sb. m. s.
 250/0 N. z. o Národním parku Šumava Senátní návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 345/0 Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojůmMezinárodní smlouvaSchválena, 36/2016 Sb. m. s.
 351/0 Novela z. - energetický zákon - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 131/2015 Sb.
 375/0 Úmluva o účasti cizinců na veřejném životěMezinárodní smlouvaSchválena, 51/2015 Sb. m. s.
 451/0 Novela z., kterým se vyhl. Národní park České Švýcarsko - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 365/2015 Sb.
 500/0 Novela z. - horní zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 89/2016 Sb.
 527/0 Dohoda mezi ČR a Státem Izrael o programu pracovní dovolenéMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2016 Sb. m. s.
 659/0 Dohoda mezi ČR a Chilskou rep. o programu pracovní dovolenéMezinárodní smlouvaSchválena, 55/2016 Sb. m. s.
 678/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 369/2016 Sb.
 698/0 Změny přílohy III Rotterdamské úmluvyMezinárodní smlouvaSchválena, 63/2016 Sb. m. s.
 711/0 Změny příl. A a C Stockholmské úmluvy o per.org. polutantechMezinárodní smlouvaSchválena, 62/2017 Sb. m. s.
 734/0 Změny Protok. k Úml. o dálkovém znečišťování ovzdušíMezinárodní smlouvaSchválena, 59/2019 Sb. m. s.
 754/0 Novela z. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 89/2017 Sb.
 843/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 256/2016 Sb.
 875/0 Změny příl. 2 a 3 dohody o ochr. afr.-euroas. vodních ptákůMezinárodní smlouvaSchválena, 14/2018 Sb. m. s.

1 2ISP (příhlásit)