Sněmovní tisk 527/0
Dohoda mezi ČR a Státem Izrael o programu pracovní dovolené

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t052700.pdf (Dokument PDF, 119 KB)t052700.doc
Důvodová zpráva  
t0527a0.pdf (Dokument PDF, 205 KB)t0527a0.doc
Text v českém jazyce  
t0527b0.pdf (Dokument PDF, 2 MB)t0527b0.doc
Text v jiném jazyce  
t0527c0.pdf (Dokument PDF, 3 MB)t0527c0.doc

Rozesláno poslancům

25. června 2015 v 15:13
ISP (příhlásit)