Sněmovní tisk 698/0
Změny přílohy III Rotterdamské úmluvy

Soubory sněmovního tisku

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny  
t069800.pdf (Dokument PDF, 78 KB)t069800.doc
Důvodová zpráva  
t0698a0.pdf (Dokument PDF, 145 KB)t0698a0.doc
Text v českém jazyce  
t0698b0.pdf (Dokument PDF, 140 KB) 
Text v jiném jazyce  
t0698c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB) 

Rozesláno poslancům

19. ledna 2016 v 15:33
ISP (příhlásit)