Hlasování poslankyně
Ing. Zuzana Brzobohatá
52. schůze

Procedurální hlasování
1 - 69 (17. 3. 2009), 70 - 78 (18. 3. 2009), 95 - 98 (19. 3. 2009), 106 - 110 (20. 3. 2009), 130 - 143 (25. 3. 2009), 163 - 168 (26. 3. 2009), 180 - 182 (27. 3. 2009), 210 - 227, 311 (1. 4. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
94 (18. 3. 2009), 275 - 276 (1. 4. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
277 - 278, 284 - 305 (1. 4. 2009)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci
279 - 283 (1. 4. 2009)

4. Návrh na zřízení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice
178 - 179 (26. 3. 2009)

5. Senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů (stykový zákon) /sněmovní tisk 615/ - prvé čtení
99 - 102 (19. 3. 2009)

6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 616/ - prvé čtení
103 (19. 3. 2009)

7. Návrh poslanců Marka Bendy, Zdeňka Jičínského, Stanislava Grospiče, Jana Kasala, Kateřiny Jacques, Evy Dundáčkové, Jana Hamáčka a Václava Exnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - prvé čtení
104 - 105 (19. 3. 2009)

8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení
306 - 310 (1. 4. 2009)

14. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice /sněmovní tisk 453/ - druhé čtení
88 (18. 3. 2009)

18. Návrh poslanců Petra Plevy, Michala Haška, Olgy Zubové, Petra Tluchoře a Vítězslava Jandáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - druhé čtení
183 (27. 3. 2009)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení
265 - 266 (1. 4. 2009)

28. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 720/ - prvé čtení
144 - 145 (25. 3. 2009)

29. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - prvé čtení
89 - 91 (18. 3. 2009)

33. Vládní návrh zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 571/ - prvé čtení
146 - 147 (25. 3. 2009)

34. Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví /sněmovní tisk 572/ - prvé čtení
148 (25. 3. 2009)

35. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 /sněmovní tisk 617/ - prvé čtení
149 (25. 3. 2009)

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 655/ - prvé čtení
150 - 153 (25. 3. 2009)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 693/ - prvé čtení
154 (25. 3. 2009)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 703/ - prvé čtení
173 (26. 3. 2009)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 705/ - prvé čtení
155 - 156 (25. 3. 2009)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 744/ - prvé čtení
157 (25. 3. 2009)

41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 745/ - prvé čtení
158 (25. 3. 2009)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 761/ - prvé čtení
174 (26. 3. 2009)

48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 505/ - prvé čtení
159 (25. 3. 2009)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 515/ - prvé čtení
160 (25. 3. 2009)

55. Návrh poslance Stanislava Křečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - prvé čtení
92 - 93 (18. 3. 2009)

57. Návrh poslance Miroslava Kalouska na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení
161 (25. 3. 2009)

58. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 661/ - prvé čtení
162 (25. 3. 2009)

59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení
175 - 177 (26. 3. 2009)

63. Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Jiřího Carbola, Olgy Zubové a Věry Jakubkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 684/ - prvé čtení
85 - 87 (18. 3. 2009)

87. Vládní návrh zákona o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 548/ - třetí čtení
192 - 197 (27. 3. 2009)

88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 591/ - třetí čtení
198 - 200 (27. 3. 2009)

89. Návrh poslanců Milana Urbana, Michala Haška, Miloslava Vlčka, Jiřího Paroubka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 538/ - třetí čtení
79 - 84 (18. 3. 2009)

90. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. /sněmovní tisk 604/ - třetí čtení
201 - 202 (27. 3. 2009)

91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 649/ - třetí čtení
203 - 206 (27. 3. 2009)

92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení
236 - 264 (1. 4. 2009)

97. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Evy Dundáčkové, Aleny Páralové, Juraje Ranince, Pavla Kováčika, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona o zmírnění majetkových křivd československých občanů, kteří zanechali svůj nemovitý majetek na území Zakarpatské Ukrajiny v souvislosti s její cesí Ukrajinské sovětské socialistické republice /sněmovní tisk 453/ - třetí čtení
207 - 209 (27. 3. 2009)

107. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
269 - 270 (1. 4. 2009)

108. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
271 (1. 4. 2009)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
272 (1. 4. 2009)

110. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
273 (1. 4. 2009)

111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
274 (1. 4. 2009)

112. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
268 (1. 4. 2009)

113. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2009 /sněmovní tisk 699/
111 (20. 3. 2009)

114. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2007) /sněmovní tisk 432/
185 (27. 3. 2009)

115. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2008 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2008) /sněmovní tisk 576/
186 - 187 (27. 3. 2009)

116. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2007 /sněmovní tisk 468/
188 (27. 3. 2009)

117. Zpráva o finanční stabilitě 2007 /sněmovní tisk 537/
189 (27. 3. 2009)

118. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2007 /sněmovní tisk 545/
190 (27. 3. 2009)

125. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2007 /sněmovní tisk 479/
112 - 113 (20. 3. 2009)

126. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2007) /sněmovní tisk 501/
115 (20. 3. 2009)

127. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - červen 2008) /sněmovní tisk 619/
116 (20. 3. 2009)

128. Informace o podpořeném financování za rok 2007 /sněmovní tisk 502/
117 (20. 3. 2009)

129. Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2008 /sněmovní tisk 597/
118 (20. 3. 2009)

130. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2007 /sněmovní tisk 510/
119 (20. 3. 2009)

131. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2007 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2007 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 624/
120 - 122 (20. 3. 2009)

132. Návrh změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2008 /sněmovní tisk 650/
114 (20. 3. 2009)

137. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství za období únor 2007 - srpen 2008
123 (20. 3. 2009)

138. Zpráva o činnosti stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky za období březen 2007 - srpen 2008
124 (20. 3. 2009)

145. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2007 /sněmovní tisk 653/
125 - 126 (20. 3. 2009)

146. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2009 /sněmovní tisk 718/
127 (20. 3. 2009)

148. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2008 do 31. 12. 2008 /sněmovní tisk 731/
128 (20. 3. 2009)

149. Informace o práci dočasné komise Poslanecké sněmovny pro řešení majetkových otázek mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi
129 (20. 3. 2009)

150. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
169 - 172 (26. 3. 2009)

152. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o způsobu přihlašování se k faktickým poznámkám
184 (27. 3. 2009)

153. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - druhé čtení
191 (27. 3. 2009)

154. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - třetí čtení
228 - 235 (1. 4. 2009)

155. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
267 (1. 4. 2009), 312 - 316 (3. 4. 2009)


ISP (příhlásit)