Hlasování poslankyně
Zdenka Dopitová
52. schůze, 1. 4. 2009

Procedurální hlasování
210 - 227 (1. 4. 2009)

154. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Miroslava Váni a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 728/ - třetí čtení
228 - 235 (1. 4. 2009)

92. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 566/ - třetí čtení
236 - 264 (1. 4. 2009)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 682/ - prvé čtení
265 - 266 (1. 4. 2009)

155. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
267 (1. 4. 2009)

112. Návrh na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny
268 (1. 4. 2009)

107. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
269 - 270 (1. 4. 2009)

108. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Pozemkového fondu České republiky
271 (1. 4. 2009)

109. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
272 (1. 4. 2009)

110. Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
273 (1. 4. 2009)

111. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky
274 (1. 4. 2009)

1. Informace předsedy vlády o působení Marka Dalíka, tedy jeho ovlivňování novinářů s cílem nezveřejňovat podezřelé a nestandardní postupy při vyšetřování možné trestné činnosti poslance Petra Wolfa
275 - 276 (1. 4. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
277 - 278 (1. 4. 2009)

3. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření prorůstání organizovaného zločinu a zájmových skupin do činnosti orgánů veřejné moci
279 - 283 (1. 4. 2009)

2. Návrh na zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost Bc. Karla Tichého, bývalého příslušníka Policie České republiky, o skutečnostech souvisejících s kriminálním spisem Krakatice a jeho následných forem na základě § 63 odst. 4 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
284 - 305 (1. 4. 2009)

8. Návrh poslanců Milady Halíkové a Miroslava Opálky na vydání zákona o nájemném z bytů a jeho sjednávání /sněmovní tisk 631/ - prvé čtení
306 - 310 (1. 4. 2009)

Procedurální hlasování
311 (1. 4. 2009)


ISP (příhlásit)