Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
37. schůze, 12. 12. 1995

47. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku
106 - 151 (12. 12. 1995)

27. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - prvé čtení
152 - 154 (12. 12. 1995)


ISP (příhlásit)