Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
37. schůze, 7. 12. 1995

17. Návrh poslanců Dalibora Štambery a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1895/ - prvé čtení
40 - 52 (7. 12. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 /sněmovní tisk 1892/
53 (7. 12. 1995)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/
54 - 55 (7. 12. 1995)

12. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice /sněmovní tisk 1915/ - prvé čtení
56 (7. 12. 1995)

15. Návrh poslance Emila Jaroše na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., a zákon ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních /sněmovní tisk 1896/ - prvé čtení
57 (7. 12. 1995)

16. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - prvé čtení
58 - 61 (7. 12. 1995)

Procedurální hlasování
62 - 63 (7. 12. 1995)


ISP (příhlásit)