Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
37. schůze, 5. 12. 1995

Procedurální hlasování
1 - 20 (5. 12. 1995)

1. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
21 (5. 12. 1995)

2. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1995 /sněmovní tisk 1945/
22 - 23 (5. 12. 1995)

3. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1995
24 (5. 12. 1995)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj podepsaná v Paříži dne 22. února 1995 /sněmovní tisk 1982/ - prvé čtení
25 (5. 12. 1995)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969 /sněmovní tisk 1892/
26 (5. 12. 1995)

8. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu /sněmovní tisk 1900/ - prvé čtení
27 - 29 (5. 12. 1995)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. /sněmovní tisk 1713/
30 - 31 (5. 12. 1995)

11. Návrh poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 297/
32 (5. 12. 1995)


ISP (příhlásit)