Sněmovní tisk 993
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Jiří Papež, Pavel Kováčik, Ladislav Skopal, Zdeněk Mach, Jiří Hanuš, Karel Kratochvíle, Jan Grůza) předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Papež J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 993/0 dne 9. 12. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 993/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1558).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 993/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 993/3, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 283, usnesení č. 1639).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 255, dokument 255/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 4. 2010 a přijal usnesení č. 295, které bylo rozdáno jako tisk 255/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 461).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 20. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 140/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: nemovitost, pozemková reforma, převod vlastnictví, privatizace, půda ve vlastnictví státu, správní celek, územní management

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)