Sněmovní tisk 954
N.z. o zrušení listinných akcií na majitele

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc, Ondřej Liška) předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 954/0 dne 5. 11. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 2. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2009 jako tisk 954/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2009 (usnesení č. 451). Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení bylo zahájeno 11. 2. 2010 na 71. schůzi, projednávání bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 25. 2. 2010 na 73. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1594).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: akcionář, cenné papíry, finanční akcie, praní špinavých peněz, převoditelný cenný papír

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)