Sněmovní tisk 877
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2008

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 17. 7. 2009 jako tisk 877/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 21. 7. 2009.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 12. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 877/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 80, usnesení č. 1667).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (příhlásit)