Usnesení PS č. 1667

k Výroční zprávě o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 a Roční účetní závěrce Pozemkového fondu České republiky za rok 2008 /sněmovní tisk 877/ (14. dubna 2010)
ISP (příhlásit)