Sněmovní tisk 813
Prot.o změně Doh. mezi ČR a Jordán.král. o ochraně investic

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 4. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 813/0 dne 5. 5. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 6. 5. 2009 (usnesení č. 388). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 18., 19. 6. 2009 na 59. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1327).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 813/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 9. 9. 2009 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 813/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 134, usnesení č. 1369).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 4. 2009 jako senátní tisk 68/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 3. 6. 2009 a přijal usnesení č. 63, které bylo rozdáno jako tisk 68/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 7. 2009 a přijal usnesení č. 175, které bylo rozdáno jako tisk 68/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 248).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 16. 11. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 47 pod číslem 94/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Jordánsko, ochrana investic, podpora investicISP (příhlásit)